Hoří stejně často, ale škod z požárů přibývá. Pojišťovny ukázaly, kdy je riziko největší

Počty pojistných událostí v důsledku požárů se v posledních letech příliš nezměnily. Roste ovšem objem způsobených škod. Některé pojišťovny evidují jejich meziroční zvýšení o více než 80 procent. Jako nejrizikovější měsíc se jeví březen.

„Generali České pojišťovně za první pololetí klienti nahlásili celkem 1 108 pojistných událostí, za jejichž vznikem byl požár. Tyto škody dosáhly objemu téměř 570 milionů korun. Za první pololetí 2021 to bylo 1 135 škod za 310 milionů korun,“ uvedl mluvčí pojišťovny Jan Marek.

Nejvíce jich letos vzniklo z občanského pojištění, konkrétně 736 za 123 milionů korun. Typicky jde o škody zejména na majetku. Nejvíce požáry v letošních prvních šesti měsících zuřily ve středních Čechách (180 případů), v Moravskoslezském kraji (128) a na jižní Moravě (128).

Nejrizikovější je březen

Požár se podle expertních odhadů v čase co do počtu případů příliš nemění. Mění se ale objemy peněz, které se za požáry klientům vyplácí. Příkladem může být letošní rok, kdy jsou počty pojistných událostí sice meziročně o něco nižší, ale vyplacená částka je téměř dvojnásobná. „V tomto ohledu hrají roli zejména požáry ve velkých průmyslových nebo výrobních podnicích. Počty hořících aut naopak zůstávají zhruba na stejné úrovni, stejně jako v případě požárů na majetcích lidí,“ upozornil Marek.

Kooperativa za první pololetí v posledních třech letech každoročně řešila téměř 700 požárů. V roce 2020 to bylo 662 požárů za 343 milionů korun, loni bylo 681 požárů za 330 milionů a letos 667 požárů za 213 milionů. „Nejhorším měsícem byl ve všech letech březen, to jsme evidovali nejvíc požárů,“ uvedl mluvčí pojišťovny Milan Káňa. V České podnikatelské pojišťovně jejich pololetní počet stoupl z předloňských 250 a loňských 243 na letošních 322.

V souvislosti se situací v Českém Švýcarsku pojišťovny připomínají, že v rámci pojištění lesních porostů lze vedle rizika vichřice pojistit také riziko požáru. „Toto pojištění má mezi majiteli lesů tradici. Aktuálně v Česku pojišťujeme dřevní hmotu za 6,5 miliardy korun,“ dodal Marek. To představuje plochu asi 50 tisíc hektarů.

Správně nastavit pojistné částky

Vedle pojištění požárem zničené dřevní hmoty je možné připojistit náklady na vytěžení nebo následné zalesnění lesního pozemku. Dále lze uhradit takzvané zachraňovací náklady. To je situace, kdy by pojištěný vykácel pás lesa nebo prováděl jiné práce, aby zabránil dalšímu šíření ohně.

„Pojištění pro případ požáru je povinnou součástí každého pojištění majetku, a to jak retailového, tak i firemního,“ doplnila mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová. Základem je podle ní správné stanovení pojistných částek, aby v případě zejména totálních škod pojištění skutečně posloužilo k plné obnově zázemí a zařizovacích předmětů v dosavadní úrovni. „U větších požárů vždy vyžadujeme protokol Policie ČR a Hasičského záchranného sboru, protože musíme znát původ a příčinu požáru,“ podotkla.

Tagy: