Diskuze: Klíma: Vytváříme kult očkování. Zjednodušujete složitý problém, odporoval mu Cikrt