Vlastimil Válek v Partii Zdroj: CNN Prima NEWS

Vlastimil Válek v Partii Zdroj: CNN Prima NEWS

Vlastimil Válek v Partii Zdroj: CNN Prima NEWS

Vlastimil Válek v Partii Zdroj: CNN Prima NEWS

Jiří Mašek v Partii Zdroj: CNN Prima NEWS

Jiří Mašek v Partii Zdroj: CNN Prima NEWS

Vlastimil Válek a Jiří Mašek v Partii Zdroj: CNN Prima NEWS

Vlastimil Válek a Jiří Mašek v Partii Zdroj: CNN Prima NEWS

Vlastimil Válek v Partii Zdroj: CNN Prima NEWS