Nejhorší je nevědět. Pomozte dětem v pěstounské péči poznat jejich rodiny a minulost

Zažily týrání či nevhodné podmínky, jejich rodiče skončili ve vězení nebo zemřeli. Osud k dětem v pěstounské péči nebyl přívětivý, přesto se každé z nich zaslouží možnost poznat svou minulost. Z toho důvodu organizace Rozum a Cit shání prostředky na vytvoření Knih života, díky nimž si děti mohou tvořivou formou zpracovat svůj životní příběh.

Děti, které skončí v pěstounské péči, mnohdy neznají své biologické rodiče, příbuzné a často ani svůj životní příběh. „Důvody, proč děti končí v pěstounské péči, jsou různé. Může to být tím, že bylo dítě odloženo do babyboxu. Zde jeho minulost bohužel není dohledatelná,“ vysvětluje Daniela Kuhnová, výkonná ředitelka organizace Rozum a Cit.

Pomáhejme společně

Redakce CNN Prima NEWS navázala spolupráci s dárcovskou on-line platformou Znesnáze21, která umožňuje vytvoření charitativní sbírky během krátkého časového úseku. Tato platforma byla vytvořena v lednu 2020 Nadačním fondem pomoci. Pokud i vy chcete pomáhat potřebným, podpořte některý z projektů či sbírek, které naleznete na webu CNNPrima.cz nebo právě na stránkách Znesnaze21.cz.

V takových případech děti musí zapojovat vlastní fantazii. „Terapeut zjišťuje, co dítě o rodině potřebuje vědět, zda má nějaké fantazie, obavy a co by si přálo. Dále také pracuje s představou, jakou dítě má, co by si přálo, a nějak to ladí. Cílem je, aby dítě v knize nenásilným způsobem a s podporou objevilo všechny věci, které potřebuje, aby si vytvořilo pozitivní obraz minulosti a z toho mohlo čerpat svoji identitu,“ pokračuje.

Knihu si děti tvoří samy

V pěstounské péči však končí i děti, jejichž minulost je dohledatelná. „Může se jednat o týrané dítě. Nebo jsou jeho rodiče ve vězení či po smrti,“ uvedla Kuhnová. Právě ony mohou za pomoci pěstounů a organizace z různých zdrojů čerpat informace o své minulosti. Ty následně zanáší do Knihy života.

„Mohou si ji tvořit zcela samy, nebo může být částečně vyplněná. Jedné se o pracovní listy, s nimiž dítě pod vedením terapeuta pracuje. Lepí si do nich fotografie, malují, tvoří koláže. Mají v ní mnoho vlastní tvorby,“ přiblížila koncept. Zdůrazňuje, že zpracování životní historie je pro dítě klíčové ve vztahu k jeho zdravému vývoji a psychice.

Díky knize se navíc otevírají těžší témata, s nimiž se musí dítě vypořádat. Ať už jde o ztrátu někoho blízkého nebo jinou neblahou událost. Zároveň však dítěti přináší mnoho pozitivního – porozumí své minulosti, cítí podporu, získává sebevědomí a zesiluje vztah s pěstounem. Právě oni by měli děti k poznání vlastní identity vést.

Hledání odpovědí

„Pěstoun musí ze zákona dítě ve vlastní identitě podporovat – tedy hovořit s ním o rodině. Pokud s ním však neumí o tématu mluvit, nebo neobsáhne vše, co je třeba, nabízíme možnost vytvoření Knihy života a asistenci terapeuta,“ doplnila Kuhnová. Pro děti, stejně jako pro dospělé, je totiž nejhorší nevědět. Netušit, kdo mu dal život, kdo jsou jeho příbuzní a jaké události je dovedly až do současného bodu.

Z toho důvodu byla na stránce Znesnáze21 vytvořená sbírka, která má pomoci zafinancovat Knihy života pro dvacet dětí. Pokud chcete pomoci přiblížit dětem jejich minulost a odpovědět na jejich otázky, můžete to učinit prostřednictvím finančního příspěvku.

Tagy: