Miroslav Pelta chce zprostit viny.

Miroslav Pelta chce zprostit viny.
Zdroj: Profimedia