Marek Benda v Partii Terezie Tománkové Zdroj: CNN Prima NEWS

Olga Richterová a Marek Benda v Partii Terezie Tománkové Zdroj: CNN Prima NEWS

Olga Richterová v Partii Terezie Tománkové Zdroj: CNN Prima NEWS

Olga Richterová v Partii Terezie Tománkové Zdroj: CNN Prima NEWS

Marek Benda v Partii Terezie Tománkové Zdroj: CNN Prima NEWS

Partik Nacher a Karla Maříková v Partii Terezie Tománkové Zdroj: CNN Prima NEWS

Karla Maříková v Partii Terezie Tománkové Zdroj: CNN Prima NEWS

Patrik Nacher v Partii Terezie Tománkové Zdroj: CNN Prima NEWS

Patrik Nacher v Partii Terezie Tománkové Zdroj: CNN Prima NEWS

Karla Maříková v Partii Terezie Tománkové Zdroj: CNN Prima NEWS

Partie Terezie Tománkové s Richterovou, Maříkovou, Bendou a Nacherem Zdroj: CNN Prima NEWS