Jedním z nejznámějších slovenských komunistů byl bezpochyby Vasil Biľak, který proslul zejména zvacím dopisem v srpnu 1968, po kterém do Československa vnikly vojska ze zemí Varšavské smlouvy v čele se SSSR. Po revoluci byl stíhán za vlastizradu, ale nebyl odsouzen. Zemřel v roce 2014 ve věku 96 let. Zdroj: ČTK