reklama

Mezi ploty startuje v říjnu! Letos se těší velké podpoře i u mnoha odborníků

Festival Mezi ploty není jenom přehlídkou skvělé muziky, divadla či tance. Je od samého počátku hluboce spojen s tématem duševního zdraví – vždyť v roce 1992 vznikl jako inovativní způsob, jak otevřít dříve tabuizované prostředí psychiatrické léčebny a překonat bariéry, které dělí duševně nemocné od světa takzvaně zdravých.

„Ploty“ ovšem zdraví duše nepodporují zdaleka jenom místem svého konání. V roce 2014 se organizátoři rozhodli nabídnout návštěvníkům ještě konkrétnější pomoc a zapojili psychology, terapeuty či psychiatry přímo do festivalového dění. Od té doby si mohou návštěvníci mezi koncerty a představeními vyslechnout zajímavé přednášky, zapojit se do diskuzí s odborníky a rovnou se s nimi poradit – třeba o tom, jak léčit nespavost, jak překonat stres v práci nebo jak pomoci synovi, který přestal zvládat experimenty s omamnými látkami.

Jelikož v době pandemie naše psychika potřebuje pomoc ještě více než kdy jindy, nekončí tyto aktivity ani nyní – i když se někdy přesouvají na internet, kde je sice kontakt méně osobní, ale o to větší je šance oslovit velký počet zájemců.

Toto vše je možné jen díky odborníkům z mnoha renomovaných institucí, včetně samotné Psychiatrické nemocnice Bohnice, kteří festivalu velkoryse pomáhají. Jak vyplývá i z následujících slov, odborná veřejnost Plotům fandí:

Mgr. Martin Titman, vedoucí Nízkoprahového střediska Drop In

Festival Mezi ploty umožňuje sdílení informací a myšlenek takovými způsoby, kdy srozumitelnost není na úkor kvality a pravdivosti. Navíc je možné reagovat přímo na reálné potřeby diváků a posluchačů a ne jen na naše představy o těchto potřebách… Osobně jsem po celá léta spolupráce s lidmi kolem festivalu fascinován jejich energií, nadšením a zároveň pragmatičností. Vždycky si z téhle akce odnáším motivaci pro boj se svou prokrastinací a také naději, že stojí za to bojovat za racionální přístup v oblasti mé profese, tedy v oblasti drogové problematiky.

Mgr. Juraj Žáček, vedoucí Triangl – centra pro rodinu v rámci Centra sociálních služeb Praha

Nabídnout návštěvníkům festivalu kromě vystoupení jejich oblíbených interpretů i něco navíc – a nemyslet tím v první řadě občerstvení a prodej suvenýrů, je nesporně výborný nápad. Hlavní zaměření odborných prezentací určilo už místo konání. Přinejmenším nedávná doba, kdy se na životě člověka negativně podepisovala různá protiepidemiologická opatření, ukázala nespornou prospěšnost zařazení podobných odborných bloků… Na festivalu oceňuji zejména jeho atmosféru a různorodost, kdy si každý návštěvník může poskládat program podle svého gusta. Myslím, že akce časem získala příjemně rodinný charakter. Obdivuji práci a nezdolnost lidí, kteří za touto – podle mého – „nejvymazlenější“ tradiční festivalovou akcí stojí.

PhDr. Ivan Douda, vedoucí psycholog Drop in Praha

Mezi ploty je pro psychiatricko-psychologický obor báječná myšlenka. To, že akce vznikla v PL Bohnice, není vůbec náhoda. V této léčebně postupně pracovala řada výborných psychiatrů a psychologů, kteří měli velmi blízko ke kultuře a mnozí byli i umělecky aktivní. Její smysl vidím jednak v konkrétních setkáních lidí z oboru i mimo něho, otevření tématu i instituce. Významné je i poselství pro širší veřejnost, které pozitivně ovlivňuje atmosféru kolem duševních chorob.

Mgr. Tomáš Holcner, vedoucí Krizového centra RIAPS

Společně s kolegy z KC RIAPS této akci držíme palce, důkazem je ostatně i naše opakovaná účast!

Mgr. Zuzana Chomová, vedoucí Intervenčního centra – pomoc obětem domácího násilí

Myšlenka Mezi plotů se mi moc líbí, rok co rok potvrzují, že je možné vytvořit prostor, ve kterém dokážou být lidi spolu a užít si to. Zároveň je to ideální příležitost, jak spojit příjemné s užitečným.

Mgr. Filip Vrbický, výkonný ředitel Nadace Bona

Ve společnosti převládají obrovské předsudky vůči lidem s duševním onemocněním. My se je snažíme zlomit a za čtvrtstoletí naší existence víme, jak je to těžká úloha. Mezi ploty a vlastně každá akce, která se děje v neskutečně krásném prostředí Psychiatrické nemocnice Bohnice, nám v tom pomáhá. Moc a moc děkuji všem, kteří se o tak úžasné akce zasloužili – protože i oni se velikou měrou podílejí na destigmatizaci duševního onemocnění. Více takových Mezi plotů!

V roce 2021 zorganizuje projekt Mezi ploty ve spolupráci s odborníky online diskuze na tato témata:

 • Úzkostné poruchy
 • Narcistní struktura osobnosti
 • Deprese, bipolární porucha
 • Schizoafektivní porucha
 • Poetoterapie
 • Reforma psychiatrické péče
 • Schizofrenie
 • Děti v online světě
 • Poporodní a těhotenská deprese, těhotenská psychóza, běžné mateřské těžkosti
 • Afektivní poruchy a pozitivní aspekty deprese
 • Sebevražda
 • Domácí násilí
 • Práce s konfliktním partnerem
 • Sebepoškozování u dětí
 • Biosyntéza
 • Dlouhodobý stres
 • Krizová intervence
 • Drogy
 • Poruchy příjmu potravy
 • Paliativní péče
 • Psychoterapie zaměřená na přenos (Transference focused psychotherapy)
 • Psychosomatika
 • Vliv nouzového stavu na dětskou psychiku
 • Dopad rozvodu na psychiku dětí