První část opravy Barrandovského mostu finišuje. Řidiči se dočkají nejen rychlých pruhů

S končící první etapou rekonstrukce Barrandovského mostu představilo hlavní město plán na urychlení dopravy na klíčové křižovatce. Na části aktuálně stále ještě opravované jižní části mostu má být zvýšena maximální povolená rychlost z 50 na 80 km/h a přibude i nová pomocná rampa. Na sociální síti plány zveřejnil pražský radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Obavy z velkých dopravních komplikací během první části oprav nejfrekventovanější křižovatky ČR se naštěstí ukázaly jako liché. Stávající systém jízdních pruhů a nájezdových a sjezdových ramp na jižní mostovce by měla v rámci rekonstrukce doplnit dvě dopravně-technická opatření, jejichž smyslem je zrychlení proudu aut směrujících od městských tunelů a Strakonické ulice směrem k Jižní spojce a zamezení jejich prolínání s auty sjíždějícími z mostu směrem k řece na pravém břehu.

Kritické místo

Kdo někdy přijížděl na Barrandovský most od Smíchova, z barrandovského kopce nebo od Strakonické ulice, ví, o čem je řeč. Styk těchto tří masivních proudů vozidel dosud nastává v relativně málo propustném místě na levém břehu řeky. Vyměňováním si míst v jednotlivých jízdních pruzích mezi řidiči potřebujícími jet různými směry vzniká na mostě často málo propustný špunt s vlivem na široké okolí. Právě průjezdnost tohoto bodu by měla probíhající rekonstrukce mostu zásadně usnadnit.

„Od tunelů Městského okruhu upravíme pruhy a plnou čárou oddělíme levý jízdní pruh ve směru z centra. Budou jej využívat jen lidé mířící na Jižní spojku. Motoristé jedoucí na D1 pojedou přímo bez nutnosti dalších průpletů. A navíc to bude rychlo-pruh. Auta zde budou moct jet rychlostí 80 kilometrů za hodinu,“ napsal ve svém příspěvku na Facebooku pražský radní pro dopravu Adam Scheinherr.

Nové přemostění

Kromě popsané úpravy dopravního značení na mostě je v plánu velký stavební zásah. Město totiž plánuje postavit zcela novou rampu, která by měla rovněž pomoct se zácpou na velmi vytížené Strakonické ulici směrem do centra.

„Pro auta jedoucí ze Strakonické, která se potřebují dostat na Barrandovský most, postavíme novou samostatnou rampu. Díky tomu výrazně snížíme počet průpletů, které musí řidičky a řidiči projet, aby mohli pohodlně pokračovat Barrandovským mostem na Jižní spojku a dál na D1,“ napsal Scheinherr s tím, že jednoduchou mostní konstrukcí zvýší kapacitu mostu i bezpečnost, protože nikdo už nebude muset přejíždět z jednoho pruhu do druhého.

Rekonstrukce mostu začala 16. května. Dělníci nejprve demolovali nájezdovou rampu ze Strakonické ulice, kterou nyní znovu budují, a odfrézovali vozovku a odstranili římsy, zábradlí a izolace. Nynější první fáze opravy má zatím 27 dnů zpoždění.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede až 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložena do několika let a vždy potrvá jen část roku. Celkem vyjdou práce za všechny roky na 594,5 milionu korun.

Tagy: