Počet mladých kuřáků v ČR klesá, nejoblíbenější drogou dospívajících je marihuana

Česko bylo dlouho na vrcholných příčkách v počtu mladých kuřáků. V posledních letech jich ubývá, v porovnání s ostatními státy EU je jejich počet ale stále poměrně vysoký. Nejpopulárnější drogou lidí na prahu dospělosti jsou konopné látky, následuje extáze a LSD.

Zatímco do roku 2010 patřili čeští teenageři mezi největší kuřáky v Evropě, během následující dekády se situace výrazně zlepšila. Alespoň co se týká patnáctiletých, pravidelných kuřáků. Právě u nich totiž užívání cigaret kleslo o více než deset procent.

S nelegálními drogami se v životě setkávají spíše starší studenti v postpubertálním věku. Ti také experimentují kromě marihuany či hašiše s extází nebo LSD. Největší zkušenost mají mladí s konopnými látkami.

Patnáctiletí kuřáci

Ještě před devíti lety kouřilo cigarety pravidelně 22 % patnáctiletých chlapců a až 28 % patnáctiletých dívek, v roce 2018 už to bylo pouhých 11 %, což je historické minimum. Vůbec nejhorší byl z tohoto hlediska rok 2002, kdy se podíl mladých kuřáků pohyboval kolem 30 %. Vyplývá to z šetření Univerzity Palackého v Olomouci.

Ve stejném časovém období klesl počet patnáctiletých, kteří někdy v životě zkusili cigaretu, ze 70 % na 37 % u chlapců a na 40 % u dívek. Informuje o tom výroční zpráva Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

Ročenka se také věnuje studentům třetího ročníku středních škol, kteří jsou ve věku 17–18 let. U nich naopak touha po nikotinu vzrostla. Průměrně 25 % z nich kouří každý den. Zhruba šest z deseti dotázaných potvrdilo zkušenost s e-cigarety. Vapování preferují častěji chlapci, zatímco dívky raději kouří klasické cigarety.

Ačkoli dochází ke snižování počtu mladých kuřáků, vzhledem k ostatním státům Evropské unie jich je v tuzemsku pořád hodně. Jak je uvedeno v Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027, dostupnost tabáku mladistvým je v ČR velmi vysoká a během let se příliš nezměnila.

V České republice má přitom kouření na svědomí až 20 % všech úmrtí. Cigarety mají vliv také na nemocnost obyvatelstva a jejich užívání se promítá ve střední délce života.

Celkové společenské náklady na tabák, které zahrnují třeba zdravotní péči nebo prevenci, činí podle dat z roku 2007 asi 33 miliard korun. Ze všech legálních i nelegálních drog jsou z tohoto hlediska cigarety nejnákladnější.

Nejužívanější drogy: Marihuana, extáze a LSD

Co se týká nelegálních drog, 20 % chlapců a 17 % dívek ve věku 15 let odpovědělo, že mají zkušenost s konopnými látkami (marihuana nebo hašiš). Od roku 2014 jde o mírný pokles, a to především u dívek.

Se zvyšujícím se věkem roste i chuť po experimentování. Nějakou konopnou látku vyzkoušela více než polovina mladých ve věku 17–18 let s tím, že se častěji jednalo o chlapce. Tato skupina drog si udržuje mezi mladými největší popularitu ze všech.

Smrtelné předávkování by u marihuany hrozit nemělo, stejně tak jako běžná fyzická závislost. Dojít může nicméně k psychické závislosti, časté užívání marihuany může také vést k nechuti cokoli dělat a mít vliv na osobní život uživatele.

Přesto, že se marihuana nespojuje s úmrtím, může mít za určitých podmínek negativní dopady na lidské zdraví. A to především, pokud ji člověk užívá dlouhodobě a pravidelně. Problematické je užívání marihuany v mladém věku.

Mimo konopné látky je v této věkové kategorii nejvíce užívaná extáze – zkušenost s ní má 7,3 % dotazovaných mladistvých. LSD nebo jiné halucinogeny vyzkoušelo 5,7 % a halucinogenní houby 4,1 % respondentů

V České republice se objevily – avšak vzácně – také případy, kdy mladiství po užití extáze zemřeli. Oběti však společně s ní konzumovaly i jiné drogy, ať už legální, či nelegální. Podle odborníků je velmi nepravděpodobné smrtelné předávkování čistě extází.

Jedním z nežádoucích účinků extáze bývá přehřívání a dehydratace organismu. Uživatel se hodně potí, ale necítí potřebu žízně. Jeho tělu tak hrozí kolaps, aniž by si to uvědomoval. To se může dít například na diskotékách, kde mohou být mladí hodně fyzicky aktivní.

Problém také nastává, když je v pilulce přimícháno ještě něco jiného, nebo pokud dojde ke kombinování s dalšími látkami. To může být například alkohol, který podle zprávy vyzkoušel téměř každý student ve věku 17–18 let.

Štěpán Sochor

Tagy: