Národní program Česká kvalita

Podle několika nezávislých průzkumů začínají čeští spotřebitelé údajně upřednostňovat stále častěji kvalitu před cenou a při výběru zboží a služeb dají přednost takovému produktu, který je označen značkou kvality. Náš trh to přibližuje k vyspělým státům, kde kvalita je jasnou volbou. Jak ale rozeznat na první pohled co kvalitní je a co není? Jak rozlišit značky, které opravdu garantují nákup kvalitního výrobku? Jak zabránit nákupu nekvalitních výrobků nebo služeb?

Odpovědí na tyto otázky může být spotřebitelský program Česká kvalita. Cílem toho národního programu na podporu prodeje kvalitních výrobků a služeb je zlepšit informovanost spotřebitelů o nabídce kvalitních výrobků a služeb na českém trhu a zároveň zabránit tak pronikání nekvalitních výrobků na trh.

Evropský systém varování před zdraví a životu nebezpečnými výrobky Rapex každoročně hlásí nárůst výrobků zachycených na trzích EU o desítky procent. Dvě třetiny těchto zjištění nebezpečných a zdraví škodlivých výrobků se týkají oblečení, obuvi, hraček a dalších výrobků pro děti!

Stejně, jako při nákupu potravin dnes už mnozí čteme informace o složení a původu zboží, měli bychom se o tyto informace více zajímat i při nakupování spotřebního zboží. Zkontrolovat a prověřit úplně všechno zboží, které se dostává na pulty obchodů, není v silách žádného kontrolního úřadu. Je tedy nutné stále poukazovat na tato rizika, aby si lidé uvědomili, že vše, co se nabízí na trhu, bohužel nemusí být vždy zcela kvalitní, bezpečné a zdravotně nezávadné.

Pomoci s výběrem prověřeného zboží by měly značky původu nebo kvality uvedené na výrobcích.

Národní program Česká kvalita garantuje spotřebitelům nezávislé ověření kvality, tedy povinné přezkoušení výrobku nebo služby nezávislou stranou. Program garantuje pravidelnou kontrolu kvality v průběhu času. Je navíc ověřována spokojenost zákazníků, která může vyústit, v případě nespokojenosti, až k odebrání značky. Takto vysoký standard pomáhá oddělit udržet vysokou úroveň programu a zabraňuje inflaci značek v programu.

Značky jsou udělovány pouze na omezenou dobu a je nutné držení značky obhájit, kdy je opět výrobek nebo služba podrobně kontrolován podle široké škály kvalitativních kriterií.

Národní program Česká kvalita sdružuje důvěryhodné značky z různých segmentů trhu. V současné době je v programu zařazeno 23 značek, které pokrývají celý trh od dětských hraček, obuvy, hřišť, textilních výrobků přes stavební a ekologické výrobky až po maloobchodní prodejny nebo sociální služby, neziskové organizace apod.

V minulém roce bylo některou ze značek kvality oceněno přes 4000 výrobků a služeb.

Program Česká kvalita je nejenom vodítkem pro spotřebitele jak se orientovat na trhu, stejně tak dává podnikatelům možnost, aby poskytli svým zákazníkům objektivní záruku kvality a odlišili se od konkurence. Především malým a středním podnikům dává do ruky marketingový nástroj jak se odlišit a zároveň dokladovat svoji péči o kvalitu.

Více informací o programu získáte na webových stránkách Národního portálu - Rady kvality ČR, která realizuje Národní politiku kvality a do jejíž činnosti spadá i podpora Národního programu Česká kvalita. www.narodniportal.cz