Pracovní obuv má být účelná, ale i hezká, říká její výrobce a držitel značky kvality

Robert Kunorza

Rozhovor s Vlastou Mayerovou a Robertem Kunorzou

Značka Komfortní obuv je v České republice poměrně mladá. Spotřebitelé se s ní mohou setkávat teprve pět let, a to třeba i u obuvi určené k práci. Pracovní obuv by totiž neměla být chápána jako součást vybavení, kterému není třeba věnovat pozornost. „Musíme si uvědomit, že v ní strávíme třetinu života, a tak bychom jejímu výběru měli věnovat stejnou pozornost jako jiným typům obuvi,“ řekl v rozhovoru pro CNN Prima NEWS Robert Kunorza, ředitel společnosti Z-Style, která je držitelem značky Komfortní obuv.

„Protože naše asociace je správcem značky kvality pro dětskou obuv, začali se na nás výrobci obracet, zda bychom mohli vytvořit také značku kvality pro obuv pro dospělou populaci,“ řekla v rozhovoru pro CNN Prima NEWS Vlasta Mayerová, předsedkyně České obuvnické a kožedělné asociace. Od ledna 2016 proto existuje pro výrobce obuvi možnost, aby pro své produkty mohli žádat o značku Komfortní obuv.

Jedním z jejích držitelů je společnost Z-Style, která na trh dodává širokou škálu pracovní, bezpečnostní, ale i volnočasové obuvi. „Písmenem Z v našem názvu dáváme najevo, že boty vyrábíme ve Zlíně a hlásíme se k odkazu Tomáše Bati, s nímž je toto město neodmyslitelně spojeno,“ řekl v rozhovoru pro CNN Prima NEWS Robert Kunorza, ředitel společnosti.

Podle něho je pracovní a bezpečnostní obuv často zanedbávaná a podceňovaná. „Musíme si uvědomit, že v ní strávíme třetinu života, a tak bychom jejímu výběru měli věnovat stejnou pozornost jako jiným typům obuvi,“ dodal.

Boty se testují řadu týdnů

Dnes ale už prý nejde jen o to, aby pracovní boty plnily svůj hlavní účel, tedy aby chránily nohu zaměstnance, ale aby také dobře vypadaly. „Bota rovněž musí být pohodlná, hezká, lehká, ale zároveň musí plnit ochranné funkce. Důležitá je podpora paty, dostatečná tloušťka stélky a dostatek prostoru pro prsty na nohou. Bota také musí dýchat,“ řekl Robert Kunorza.

Rovněž v tomto případě platí, že značka Komfortní obuv se uděluje vždy konkrétnímu modelu obuvi. Výrobek musí splnit přísná kritéria, která jsou hodnocena jak na základě změřitelných parametrů, tak na základě vnímání samotným uživatelem. „Vybírají se takzvaní probandi, kteří botu nosí pět až šest týdnů a po každém týdnu vyplňují dotazník. Tam mimo jiné uvádějí, v jakých podmínkách obuv nosili, zda ve vlhku, mrazu, teple a podobně,“ vysvětlila Vlasta Mayerová. Pokud bota posuzováním projde, může značku Komfortní obuv získat.

Společnost Z-Style tuto značku pro své modely získala v roce 2017. Recertifikace probíhá každé tři roky, ale i v mezidobí musí výrobce požadovanou kvalitu držet. „Jsme zvyklí, že kdykoli může přijít třeba Česká obchodní inspekce, boty nakoupit a zkontrolovat, zda nároky požadované značkou Komfortní obuv plní,“ řekl Robert Kunorza. Sám má s výrobou obuvi zkušenosti více než 30 let. Proto moc dobře ví, že získat a udržet dobré jméno značky je zcela klíčové. Konkurence je totiž v tomto odvětví obrovská.

Sledujte seriál Českou kvalitu nenahradíš

Program Česká kvalita je národním programem podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb. Program je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a zastřešuje 23 spotřebitelských značek pokrývajících různé segmenty trhu.

Cílem programu je usnadnit spotřebitelům orientaci při nákupu a ujistit je o tom, že výrobky a služby označené některou ze značek v programu jsou nezávisle kontrolovány, je u nich ověřována spokojenost zákazníků a kvalita výrobků a služeb je dlouhodobě kontrolována. Na objektivitu programu dohlíží Řídicí výbor složený z vládních, nevládních i spotřebitelských organizací. Celý seriál v rámci webu CNN Prima NEWS sledujte ZDE.

Tagy:
rozhovor boty Zlín Tomáš Baťa CNN Prima NEWS Česká obchodní inspekce Česko obuv spotřebitel česká kvalita Českou kvalitu nenahradíš Vlasta Mayerová Česká obuvnická a kožedělná asociace Robert Kunorza Z-Style Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky