Českou kvalitu nenahradíš

Nejnovější příspěvky k tématu

23. ročník Národních cen ČR vyhlášen! Proč přihlásit do této prestižní soutěže právě Vaši organizaci?
Českou kvalitu nenahradíš

23. ročník Národních cen ČR vyhlášen! Proč přihlásit do této prestižní soutěže právě Vaši organizaci?

Národní ceny ČR se staly nedílnou součástí Národní politiky kvality ČR, jež vyjadřuje záměry a zaměření vlády České republiky ve vztahu ke kvalitě, podporuje a propaguje kvalitu života občanů, udržitelnost a konkurenceschopnost České republiky. Rada kvality České republiky zabezpečuje, aby se účel, obsah a význam Národních cen ČR, dalších ocenění za kvalitu a společenskou odpovědnost a značek kvality, dostal do povědomí občanů.

Psychologická poradna NOMIA je hrdým držitelem Značky spolehlivosti
Českou kvalitu nenahradíš

Psychologická poradna NOMIA je hrdým držitelem Značky spolehlivosti

V Českém prostředí je řada lidí, kteří nejsou lhostejní vůči ostatním a vnímají svou odpovědnost za společnost jako celek. Díky tomu pozorujeme v průběhu posledních let vznik mnoha neziskových organizací, působících v celé řadě oblastí pomoci. Jsou důležitým partnerem státu tam, kde je zapotřebí. Jednotlivec, který by chtěl a může k dílu těchto organizací finančně či jinak materiálně přispět, někdy obtížně vybírá, komu bezpečně prostředky svěřit.

TRANSBETON - synonymum pro kvalitní český beton

20. února 2023 10:30

Rozhovor s Ing. Martinem Ohništěm, MSc., výkonným ředitelem společnosti TRANSBETON s.r.o. o výrobě betonu, o jeho kvalitě, ale i o tom, jak je důležitá kvalita pro úspěch firmy a proč jsou držiteli značky CZECH MADE. Hned v první větě zdůrazněme, že společnost TRANSBETON je ryze český výrobce betonu bez zahraniční kapitálové účasti.

V Národním programu Česká kvalita najdete i prověřené neziskovky

16. února 2023 10:30

Transparentnost, důvěryhodnost a spolehlivost jsou hodnoty, které patří ke každému podnikání. Veřejně prospěšné organizace o ně však musí pečovat o to úzkostlivěji. Neusilují totiž jen o přízeň svých klientů a zákazníků. Většina z nich by nemohla existovat bez přízně svých dárců, dobrovolníků nebo jiných podporovatelů, kteří si za svoji pomoc chtějí odnášet především vědomí, že pomohli dobré věci a jejich pomoc měla smysl. Jde o vztahy stojící na důvěře, již bývá obtížné vybudovat, zato ji lze lehce ztratit.

Zakázková výroba zakrytí z PVC plachet se značkou CZECH MADE - to je firma Jabor pro, s. r. o.

13. února 2023 10:30

Firma Jabor pro, s. r. o, jejíž výrobky fungují všude kolem nás a chrání proti nepřízni počasí, získala značku CZECH MADE na Zakázkovou výrobu zakrytí z PVC plachet. Lukáš Jabor, jednatel a výrobní manažer společnosti Jabor pro, s. r. o. nám odpověděl na otázky v rámci rozhovoru, kde se dozvíte mnoho informací o historii společnosti, jejích úspěších, jedinečnosti a vysoké kvalitě produktů.

Národní program Česká kvalita již přes dvacet let zjednodušuje spotřebitelům orientaci na trhu

9. února 2023 10:30

V minulém roce uplynulo dvacet let od přijetí usnesení vlády, které umožnilo vznik a existenci Národního programu Česká kvalita. Program je i v dnešní době významnou součástí Národní politiky kvality ČR, kterou realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. U jeho zrodu stál, stejně tak jako u zrodu novodobé České společnosti pro jakost, Národních cen České republiky, Rady kvality ČR, Národní politiky kvality ČR a mnohých dalších významných aktivit, Ing. Pavel Ryšánek. V rozhovoru jsme se ho zeptali na okolnosti vzniku Programu.

Značka CZECH MADE pro modulární stavby Moduliving

6. února 2023 10:30

Je pro nás důležitá jak kvalita staveb, tak i samotný pocit našich klientů z celého procesu výstavby. Přišli jsme proto mimo jiné i s konceptem rostoucích domů, kdy je možné postavit menší dům a v průběhu dalších let ho postupně rozšiřovat o další moduly, dům tak roste společně se zákazníkem, říká v rozhovoru Tomáš Litavský, jednatel společnosti ELETH company, s. r. o., která se stala držitelem značky CZECH MADE na své modulární stavby Moduliving.

Veřejná doprava se značkou CZECH MADE

5. února 2023 09:30

Pražský dopravní podnik získal značku kvality CZECH MADE a stal se tak prvním držitelem tohoto prestižního ocenění mezi dopravními společnostmi v České republice. O získání značky CZECH MADE, naplňování klimatického závazku, ale i o nových službách pro zákazníky a budoucí nové lince metra D jsme hovořili s Ing. Bc. Pavelem Edvardem Vančurou, Ph.D., vedoucím oddělení Řízení kvality a předpisů Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP).

CZECH MADE: pochlubte se výjimečností

31. ledna 2023 10:30

Víte, že značka kvality CZECH MADE patří do portfolia služeb České společnosti pro jakost? Jak takovou značku získat, pro které firmy je vhodná a jak náročný je proces předcházející jejímu udělení – o tom jsme hovořili s tím nejpovolanějším, s manažerem značky kvality CZECH MADE Ing. Štěpánem Smejkalem.

Program Česká kvalita je národním programem podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb. Program je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a zastřešuje 23 spotřebitelských značek pokrývajících různé segmenty trhu. Cílem je usnadnit spotřebitelům orientaci při nákupu a ujistit je o tom, že výrobky a služby označené některou ze značek programu jsou nezávisle kontrolovány. Na objektivitu programu dohlíží Řídicí výbor složený z vládních, nevládních i spotřebitelských organizací.