Prosincové Záhady života: Ježíš měl dvojče!?

Prosincové Záhady života: Ježíš měl dvojče!?

Muž, který bezesporu změnil světové dějiny. V jeho jménu se po tisíce let milovalo, odpouštělo… a bohužel i zabíjelo. Přestože bychom mohli říci, že Ježíšův původ, rodokmen a okolnosti jeho narození jsou dodnes v mnohém rozporuplné, stále fascinují nejen věřící, ale i do minulosti zapálené historiky, kteří v zažloutlých a často poškozených rukopisech a svitcích hledají nové indicie. Otázek je stále palčivě mnoho. Například je záhodno se ptát, proč se v textu dvou kanonických – tedy oficiálně uznaných – evangeliích Ježíšova rodová linie od sebe tak zásadně liší.

Ale jak se dozvíte, nebyli to pouze současní odborníci, kdo si dovolil probudit v sobě »kacířskou« myšlenku, že skutečný Ježíšův příběh mohl být i poněkud jiný, než je nám předkládáno téměř dva tisíce let. Vždyť na tom, jak to tehdy s početím, narozením, zmrtvýchvstáním a dalšími významnými událostmi v životě Ježíše Krista skutečně bylo, se alespoň přibližně shodli nejvýznamnější zástupci křesťanské církve až ve 4. století našeho letopočtu! A také nutno říci, že této relativní shodě nejprve předcházelo důrazné naléhání římského císaře Konstantina I. Velikého i dlouhé a vášnivé debaty mezi jednotlivými biskupy a dalšími církevními představiteli. Laicky řečeno, každý měl svůj úhel pohledu a nehodlal se jej vzdát.

V Konstantinově snaze oficiálně sjednotit různé – a často zcela odlišné – křesťanské proudy byl proto na 20. května 325 svolán První nikajský koncil, který, jak císař doufal, konečně mezi křesťany uvolní vypjatou atmosféru a nastaví »pravidla víry«. To se sice úplně nestalo, ale k určité pozitivní změně přece jen došlo. Vysoce postavení křesťané si uvědomili, jak důležité je, aby se ve své víře sjednotili a zformovali společnou věrouku. I když byla zatím ustálena jen do několika nejdůležitějších bodů, budoucí celosvětové náboženství začalo konečně získávat jednotnou formu. A především, s jednotou rostla i jeho moc – jak se později ukázalo během nekompromisního pronásledování kacířů a perzekuování pohanů. Nabízí se však důležitá otázka: opravdu nám tehdy nebylo, z jakýchkoliv důvodů, o Ježíšově životě nic důležitého zatajeno? Dovolme si o tom alespoň malou chvíli polemizovat…

Poselství z minulosti

V tomto materiálu vám kromě jiného nabídnu i poměrně překvapivou myšlenku, na kterou mě prostřednictvím knihy Dvě Jezulátka: Dva Ježíšové v literatuře a umění nedávno upozornil spisovatel David Ovason, jehož odvážné a poměrně ucelené dílo určitě stojí za bližší prozkoumání. Mnohé jeho postřehy nás budou tímto článkem provázet.

David Ovanson v knize odhaluje, že Mesiášové mohli být (a podle něj zřejmě také byli) ve skutečnosti dva. Zdá se vám takové tvrzení zcela přitažené za vlasy? Možná. Ovšem jak je možné, že mnozí, často velmi uznávaní umělci pozdního středověku a renesance (včetně Leonarda da Vinciho či Michelangela Buonarrotiho) ve svých dílech na existenci dvou Ježíšů opakovaně nepřímo poukazují? Je nesporné, že kdyby tomu tak opravdu bylo, jednalo by se velmi odvážný čin. Vždyť kacířství se tehdy často trestalo smrtí. Zdali na převratné myšlence, že Ježíšové skutečně mohli být dva, může být něco pravdy, to ať posoudí každý čtenář sám. Ale dříve, než překročíme tento pomyslný práh, dovolme si ještě malou odbočku.

Ti, kteří byli odsunuti do stínu

Když stanice BBC uvedla v roce 2004 kontroverzní dokument Ježíšova rodina, v němž se vědecká komunita (čítající i historiky, genealogy, sociology a další odborníky) pokoušela pátrat po Ježíšových nejbližších příbuzných, sklidil tento filmový počin zejména u silně věřících diváků rozporuplné ohlasy. Dokument totiž poukazoval na Ježíšovu lidskou stránku, a to se mnohým divákům pochopitelně nelíbilo. Odborníci navzdory všem laickým očekáváním vycházeli nejen z posvátných textů Nového zákona, ale také z raně křesťanských rukopisů a nepohodlných apokryfních evangelií.

Mnohé tyto dobové dokumenty si odborníci pro důkladné prozkoumání vyžádali v Izraeli, kde je získali v tajných archivech, i na dalších místech planety. V dokumentu se uvádí, že pečlivé a velmi náročné pátrání dovedlo odborníky k poměrně jednoznačnému závěru, že Ježíš měl bratry i sestry a někteří z nich mohli být dokonce přítomni u některých významných okamžiků jeho duchovního poslání. Ježíšova rodina prý byla mnohem větší a důležitější, než si odborníci na počátku svého pátrání vůbec dokázali představit… Měl však Ježíš dokonce i dvojče?

To se dozvíte v prosincových Záhadách života, časopisu o mystériích, zdraví a duši. I staré texty totiž mnohé prozrazují...

Pro ty, kterým se nechce do stánku připomínáme, že si časopis za "stánkovou cenu" mohou včetně poštovného objednat na www.zahadyshop.cz a send.cz/casopis/1042/zahady-zivota (na výběr roční předplatné, nebo jen jeden výtisk).

V aktuálním čísle také například najdete:

• Zázraky, které se staly o Vánocích: Chlapec bez míchy chodí a neuvěřitelné dvojité zmrtvýchvstání na Štědrý den

• Konspirační teorie? O tajemství adrenochromu, upírech z elitních kruhů a záhadě jejich mládí

• Z poválečného tisku: Jak psalo o výskytu UFO Rudé právo v roce 1947?

• Záhadní lidé: Co viděl ve svých jasnovidných stavech dávný prorok Mühlhiasl?

• Energetický léčivý plakát »Křídla« na celý měsíc • Ochrání a posílí vás

• Dávné umění léčitelů: V hlavní roli dech a cévy. Co pomůže na astma?

• Jak na šťastnější život? A umíte odpouštět? Velké téma, které je právě v této době aktuálnější než kdy jindy: Povídali jsme si s regresními terapeuty Dominikou Pluhařovou a Františkem Cappellarim

• Reinkarnace dětí: Vrátili jsme se! Malinká Olivia: „Smrti se nebojím, ale teď se mi líbí na Zemi.“

• České prožitky blízké smrti: „Má duše létala nad střechou auta a dnes díky tomu umím mluvit s duší umírajících,“ říká Aleš Dobrozemský

• Magický večer: Malé vánoční čarování - chcete si zajistit štěstí, zdraví, peníze? Zkuste si vše přičarovat!

To vše a ještě mnohem víc si přečtete v nových prosincových Záhadách života.

Aktuální číslo najdete na stáncích od čtvrtka 3. prosince 2020.

Více info na www.facebook.com/zahadyzivota/ nebo www.zahadyzivota.cz.