Zastavme narůstající počet nehod se seriálem Modrý kód

Zastavme narůstající počet nehod se seriálem Modrý kód

Neustále se zvyšující počet a následky dopravních nehod asi nenechávají klidným žádného odborníka na problematiku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Klidným nezůstal ani Ústřední automotoklub České republiky, který dlouhá léta patří mezi přední subjekty přispívající ke zvýšení bezpečnosti na českých silnicích. Při zběžném pohledu do policejních statistik každý snadno zjistí, že nejčastější a také nejtragičtější příčinou dopravních nehod je nevěnování se řízení. Proto Ústřední automotoklub České republiky přišel s víceletým projektem Zíráním nepomůžeš.

Projekt se v první fázi realizuje ve formě mediální kampaně, která má upozornit právě na častý nešvar na českých silnicích. Řidiči za volantem dělají všechno možné, koukají, kam nemají, a řízení se rozhodně plně nevěnují. Tohoto faktu si byla také dobře vědoma Česká kancelář pojistitelů, spravující fond zábrany škod, která projekt Zíráním nepomůžeš finančně podpořila.

Mediální kampaň Zíráním nepomůžeš využívá široké škály mediatypů – televizí počínaje, přes rozhlas, tisk, až po online prostředí. Hlavním mediálním partnerem projektu je FTV Prima, díky jejímuž zapojení do projektu lze bez nadsázky říct, že kampaň osloví téměř celou českou populaci 15+. Propojení preventivní kampaně věnované bezpečnosti silničního provozu se seriálem Modrý kód je rozhodně zajímavý a veskrze atraktivní počin. Neboť cílem oblíbeného seriálu je i vzdělávání diváků mimo obrazovku. Snížení počtu nehod na silnicích vlastně znamená snížení počtu pacientů na urgentních příjmech v nemocnicích po celé České republice.

A jak můžete přispět ke snížení nehod i Vy, se dozvíte na ziranimnepomuzes.cz.