Pomáháte rádi druhým? Tyto dobré skutky přinesou výhody i vám - ušetříte

VELKÉ ZPRÁVY: Co obnáší darování krve

Kromě dobrého pocitu, který je k nezaplacení, můžete získat i zákonem dané finanční výhody...

Když je třeba, celá řada lidí v Česku ráda bez okolků pomůže. Ať už se jedná o obyčejnou sousedskou výpomoc, sbírku na ochranu zvířat nebo pomoc při živelních pohromách. Ačkoliv dobročinnost či dobrovolnictví už z principu nemá prvoplánově generovat finanční odměnu, některé aktivity sekundární peněžní výhody každému "dárci" přinášet mohou. Jsou dané přímo zákonem. Zde uvedeme především ty, které mohou být (v rámci možností) v podstatě obvykle snadno realizovatelné.

Darování krve (či plazmy)

Krev je ve zdravotnictví velmi potřebná a zatím ničím nenahraditelná. Je-li darovaná v nemocničních transfúzních zařízeních, pomáhá podle Českého červeného kříže výhradně konkrétním pacientům u nás. Podle pravidelné dárkyně krve Lenky Klimentové není odběr nijak náročný. „Průměrně zdravý člověk je schopen každý dát krev a nemusí se vůbec bát,“ říká v úvodním videorozhovoru o tom, co darování krve prakticky obnáší. Kdo může a kdo nemůže darovat krev, pokud jde o zdravotní hledisko, a další důležité informace, se pak dozvíte v článku Chcete darovat krev? Lékaři vás přivítají s nadšením, dárců ubývá. Jak a kdo se může zapojit? Pro aktuální období také platí ještě omezení, pokud jde o cestování do oblíbených destinací. Kvůli potvrzenému výskytu vysoce nebezpečné západonilské horečky v řadě zemí na jihu Evropy v uplynulých letech nepřijímají transfuzní stanice krev od lidí, kteří tam strávili dovolenou. Tyto dárce čeká nucená karanténa trvající 28 dní. Více zde.

Nepočítáme-li pak dobrý pocit a vědomí, že se podařilo zachránit něčí život, přináší bezplatné darování krve i několik praktických výhod. Kromě volna ze zaměstnání také finanční příspěvky od zdravotní pojišťovny (dle podmínek konkrétní instituce) i možnost snížit si daňový základ - za každý bezpříspěvkový odběr o tři tisíce korun. Podle zákona o daních z příjmů nicméně tato výhoda neplatí pro dárce, kteří darují krev v komerčních centrech, kde dostávají vždy deklarovanou paušální finanční kompenzaci za odběr.

Finanční i materiální dary

Poslání finančního obnosu po vyhlášení konkrétní sbírky (například povodně). Poskytnutí daru na financování školství, vědy a výzkumu, ochranu zvířat, obce či politické strany. Darování nepotřebného nábytku, potravin, oblečení či bot charitě. Příspěvek do kasičky na ulici. Hračky odnesené do školky nebo rodinného centra. To vše jsou dary, které opět lze (za určitých podmínek) odečíst z daně. V případě materiálních darů nicméně platí, že by měly být jednoduše nacenitelné.

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si můžou odečíst ze základu daně dary poskytnuté právnickým či fyzickým osobám se sídlem v ČR, jejichž úhrnná hodnota ve zdaňovacím období přesáhne dvě procenta ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 korun. V úhrnu lze odečíst nejvýše patnáct procent ze základu daně. Firmy si pak mohou odečíst maximálně deset procent a minimální hodnota daru musí být 2 000 korun.

Potvrzení k daňovému přiznání

Pokud tedy jednorázově nebo v průběhu celého roku darujete krev, případně poskytujete jiné finanční či materiální dary (co v danou chvíli konkrétní organizace potřebuje ale pokaždé předem raději zkonzultujte s jejími pracovníky), a chcete využít možnost daňového odpočtu, nezapomeňte si vždy vyzvednout od dané organizace či zdravotnického zařízení potvrzení. To pak v prvním čtvrtletí následujícího roku přiložíte k daňovému přiznání, resp. zaměstnanci do poloviny února donesou mzdové účetní. Poskytnuté dary se sčítají, můžete tedy mít více potvrzení.

>> Dárky, které se (nejen po Vánocích) nehodí, lze dát i na charitu:

Ivana Kropáčková

Tagy: