Galileo Galilei na obraze, autor Justus Sustermans (zdroj: Wikipedia)

Galileo Galilei na obraze, autor Justus Sustermans (zdroj: Wikipedia)
Zdroj: Wikipedia