VIDEO: Jak udržet mladé lékaře? Mimo jiné i finanční motivací

Jak udržet mladé lékaře?

Rezidenčními místy pro mladé lékaře chce ministerstvo zdravotnictví vyřešit jejich nedostatek. Počítá s tím novela zákona, kterou úřad zašle tento týden do meziresortního připomínkového řízení. Nově by tak měla existovat finanční motivace nejen pro mladé lékaře, ale také pro jejich zaměstnavatele. Opatření chystá resort zdravotnictví více.

Než si někteří budoucí lékaři najdou práci, nějaký pátek to trvá. Jako začínající doktoři jsou totiž pro zaměstnavatele spíše potencionální nákladem. I když je doktorů málo, pro ty začínající je nalezení práce těžké, takže jsou změny ve stávajícím systému občas na místě.

Peníze z dotací se nedostanou k mladým lékařům a část lékařů specializační vzdělávání vůbec nedokončí. Poskytovatelé nejsou dostatečně motivovaní přijímat mladé doktory. „Zejména v případě menších poskytovatelů v periferních regionech jím vznikají vyšší náklady než je poskytovaná dotace,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ministerstvo zdravotnictví chce zaručit výraznou finanční bonifikaci nejen začínajícím lékařům, ale také jejich zaměstnavatelům. Systém by měl ale také pomoci k personální stabilizaci v regionech kde lékaři dlouhodobě chybí.

Resort zdravotnictví předpokládá, že bude ročně dotováno zhruba 300 rezidentů. V praxi by to u praktických lékařů znamenalo, že 80 % dotace půjde na mzdu a zbývajících 20 % na úhradu nákladů na rezidenta, včetně odměny pro školitele, a to ve výši 5 000 korun.

Aby byli mladí rezidenti motivování pracovat i v neatraktivních regionech, vytvořil úřad tři varianty podpory. Regiony rozdělil do tří pásem se standardní, rizikovou nebo vysoce rizikovou potřebností doktora v lokalitě. Čím méně atraktivní region si lékař vybere, tím větší dostane plat.