Zohavování etiopských kmenů: Tamní vláda kruté postupy odmítá, jsou však praktikovány nadále

Zvyky etiopských kmenů ve východní Africe jsou pro nás Evropany záhadné a často nepochopitelně bolestivé. Příkladem toho je vkládání dřevěných či hliněných kotoučů do úst dívenkám v kmeni Surmů. Jaké jsou důvody tohoto mrzačení?

Obřízka, jizvení kůže pomocí žiletek, hladovění nebo bičování bojovníků. To jsou tradice, které stále přežívají v kmenech žijících ve výběžku východní Afriky. Protože Surmové žijí izolovaně od okolního světa, dá se říci, že nemají důvod své zvyklosti měnit, i když je etiopská vláda považuje za nepřijatelné a zbytečně kruté.

Když surmské dívky dovrší 12 let, do spodního rtu je jim vložen malý kotouč. Postupně se jeho velikost zvětšuje a dívkám se tak ret roztahuje do nepřirozených rozměrů. Celý proces je samozřejmě velice bolestivý a trvá až do konce jejich života. Zhruba kolem šestnáctého roku života je nutné, aby jim byly vytrhány spodní zuby – jednoduše proto, aby se jim do úst vešel větší kotouč. Ten se přestane zvětšovat až ve chvíli, kdy se dívka vdá, přesto ho ale musí i nadále nosit.

Před svatbou se podle velikosti jejího zohavení domluví její rodiče s rodiči ženicha na velikosti věna, to pak připadne otci nevěsty, téměř vždy jde o krávy a jiný dobytek. To je pro Surmy totiž znakem určité nadřazenosti a vlastnictví dobytka zvyšuje jejich sociální status, stejně jako obrovské kotouče v ústech žen.

Dalším zvykem tohoto kmene je skarifikace chlapců a mužů na rukou. To má totiž ukázat protivníkům, kolik jich muž doposud zabil, a ženám, že jsou schopní a atraktivní. Skarifikace u žen má čistě estetické důvody.

Tagy: