Hyperkorektní Hollywood: Hlavní Oscar bude jen pro menšinově vyvážené filmy

Vedení prestižních filmových cen Oscar včera oznámilo nová pravidla, která mají podpořit inkluzi utlačovaných částí americké společnosti do filmového průmyslu. Snímky nominované v kategorii Nejlepší film budou muset od roku 2024 povinně splnit alespoň dvě ze čtyř kritérií, která mají podpořit rozmanitost a větší zastoupení menšin ve filmovém průmyslu.

Podle Akademie filmového umění a věd, pod kterou nejprestižnější filmové udílení cen Oskar spadá, mají tyto kvóty za cíl podpořit rovné zastoupení menšin jak na plátně tak mimo něj.

Akademie složená z více než deseti tisíc zasloužených umělců, tvůrců a dalších osobností z oblasti filmu tak chce podle svých slov „reflektovat diverzitu filmového publika“. Děje se tak pět let poté, co se v kinematografickém světě poprvé zvedla vlna kritiky, že ceny Oscar jsou hlavně pro bělochy (#OscarsSoWhite). Na 96. ročníku cen Oscar v roce 2024 proto budou z hlavní kategorie automaticky vyřazeny filmy, které nesplňují alespoň dva z těchto standardů.

První kritérium (tvůrci filmu musí splnit nejméně jednu z následujících podmínek):

  • alespoň do jedné z hlavních nebo vedlejších rolí musí být obsazen příslušník některé z následujících minorit: Asiati, Hispánci, Afroameričani, Indiáni (Native American), obyvatelé Blízkého východu a severní Afriky, Hawajci (a lidé z dalších ostrovů v Pacifiku)
  • nejméně 30 % všech herců v sekundárních nebo méně významných rolích patří do alespoň dvou z následujících skupin: ženy, rasová nebo etnická menšina, LGBTQ+ komunita, lidé s kognitivním či fyzickým postižením nebo hluší a nedoslýchaví
  • hlavní příběhová linka filmu bude zaměřena na některou z těchto skupin: ženy, rasová/ etnická skupina, LGBTQ+ komunita, nebo na lidi s kognitivním, fyzickým nebo sluchovým postižením

Druhé kritérium (tvůrci filmu musí splnit nejméně jednu z následujících podmínek):

  • nejméně dvě z vedoucích kreativních pozic (např. castingový ředitel, režisér, editor, producent, zvukař) musí být obsazeny někým ze skupin popsaných v prvním kritériu (ženy, LGBTQ+ atd.) a alespoň jedna z těchto pozic musí být obsazena zástupcem rasové menšiny (Asiati, Afroameričané, Hispánci atd.)
  • nejméně šest zástupců z obou těchto skupin musí být zároveň zastoupeno v širším technickém týmu
  • minimálně 30 % celého štábu musí být tvořeno ženami, rasovými menšinami, LGBTQ+ nebo lidmi kognitivně, fyzicky a sluchově postiženými

Třetí kritérium (tvůrci filmu musí splnit nejméně jednu z následujících podmínek):

  • velká studia a vydavatelé mají za povinnost zavést placené stáže pro lidi z výše uvedených skupin ve většině oblastí jako je produkce, hudba, distribuce nebo marketing; menší studia a vydavatelé musí zajistit placenou stáž alespoň dvěma zástupcům z těchto skupin
  • tvůrci filmu jsou také povinni těmto skupinám nabídnout školicí a pracovní příležitosti

Čtvrté kritérium:

  • ženy, zástupci rasových menšin, LGBTQ+, nebo lidé s postižením musí být obsazeni do některé z vedoucích pozic v oblasti marketingu a distribuce

Ostatní oceňované kategorie budou posuzovány podle stávajících měřítek.

Tagy:
film Hollywood Oscar Blízký východ LGBT Hollywood Americká filmová akademie Tichý oceán hyperkorektnost menšiny Ceny Oscar Akademie filmového umění a věd Severní Afrika