Cykloasistence potěší nové i stávající klienty Kooperativy

„Kromě navýšení většiny limitů plnění jsme řadou inovací podstatně posílili kvalitu pojistné ochrany a navíc jsme rozšířili asistenční služby o novou cykloasistenci,“ upozorňuje na hlavní novinky v pojištění domácností a nemovitostí Tomáš Reitermann, vedoucí Odboru pojištění občanů v Kooperativě.

Podle čeho by si měli klienti volit pojištění majetku, co vše pojistit, na jak vysoké částky?

Obecně je rozumné vybírat především podle rozsahu nabízené pojistné ochrany a kvality následných služeb, především likvidace škod. Při pojištění nemovitosti i movitého vybavení bychom především měli mít přehled o skutečné hodnotě majetku a tu vzít jako základ pro nastavení odpovídajících horních hranic plnění, tedy pojistných částek. Neblahou určitě bývá snaha na pojištění ušetřit. Buď snížením pojistné částky, nebo opomenutím některé z důležitých hrozeb. Naše pojištění umožňuje namodelovat individuální nabídku stejně tak pro důchodce, začínající rodinu, jakož i pro nejmovitější a nejnáročnější klientelu. Pokud neodmítnete tzv. valorizaci, tedy zpětné zohledňování skutečného inflačního vývoje, nemusíte se při škodě obávat krácení plnění z důvodu podpojištění, kdy sjednaná pojistná částka majetku neodpovídá výši jeho reálné hodnoty. To je velká přednost a jistota, kterou Kooperativa svým klientům zaručuje.

V úvodu je zmíněno několik novinek, které jste připravili. Co si máme představit pod cykloasistencí?

Je to služba pro cyklisty, kterou ZDARMA získají noví i stávající klienti Kooperativy, kteří mají svůj majetek pojištěný ve variantě KOMFORT (stávajícím klientům jsme tuto službu zajistili formou veřejného příslibu, který je vystaven na webových stránkách www.koop.cz). Využijete je jednoduše. V případě nefunkčnosti jízdního kola nebo nehody na výletě si zavoláte asistenci, drobnější závady technik opraví na místě, s náročnější opravou vás odveze do servisu, domů nebo do jiného vámi určeného místa, zdarma až do vzdálenosti 50 km. A cykloasistence vám pomůže třeba i v případě lehčího úrazu. Zajišťujeme ji i v zahraničí, a to do vzdálenosti 30 km od českých hranic. Limit plnění pro jeden asistenční zásah činí 10 000 Kč, v případě nezletilé osoby dokonce 15 000 Kč.  Dále jsme vylepšili i služby domácí asistence, kam jsme zahrnuli nové řemeslné práce a rovněž zvýšili poskytované limity plnění.

Stále více se skloňuje téma napojení chytrých domácností na internet, které skýtá i nové možnosti pro zabezpečení majetku. Jak se k těmto IoT produktům staví pojišťovny?

Věnujeme této problematice velkou pozornost. Sami také některé technologie testujeme. Zabezpečení domácnosti a nemovitosti chytrými senzory − pohybovými, vodními či třeba kouřovými, s napojením na aplikaci v mobilním telefonu klienta, bereme jako moderní prvek prevence před vznikem rozsáhlejších škod. Proto jsme se rozhodli jejich rozšiřování podpořit a zvýhodnit. V případě, kdy pojištěné věci byly v době vzniku škody prokazatelně chráněny IoT produktem a škoda vznikla působením střeženého rizika, nebudeme při stanovení pojistného plnění odečítat sjednanou spoluúčast.

Najdou u Vás klienti nějaká nová ošetření rizik, která jejich majetku hrozí?

U pojištění nemovitostí ve variantě KOMFORT klienti nově získají automatickou ochranu i proti škodám způsobeným zhotovitelem při stavebně-montážních pracích. Například když vám firma při stavbě lešení poškodí fasádu, nebo instalatér při výměně baterie rozbije sprchový kout a poškodí dlažbu. Tyto nesnáze vyřešíte z našeho majetkového pojištění. A například pojištění domácnosti nově chrání i stavební součásti vně bytu, jako jsou žaluzie, markýzy, pergoly, klimatizace nebo tepelná čerpadla. Samozřejmostí je plnění v aktuálních nových cenách věcí.

Tagy:
pojištění nemovitost Kooperativa Tomáš Reitermann Kooperativa pojišťovna