Hroty a sítě jsou smrtící pasti a nejen pro holuby: Věděli jste, že to jde jinak?

Přítomnost holubů na budovách ve městech a nádražích je mezi lidmi nevítaná. Existuje množství zábran, které holubům znemožňují usednout na určitá místa, a mají je tak chránit před nežádoucím znečištěním. Některé fungují poměrně dobře, velice však záleží na jejich typu a také samotné instalaci. Některé z nich, jako například sítě, vyžadují pravidelnou kontrolu a údržbu. V opačném případě se totiž stávají nebezpečnou smrtící pastí.

Sítě a jejich nedostatky

Sítě proti holubům představují šetrnou a především velmi flexibilní možnost ochrany objektů. Na rozdíl od jiných systémů ochrany proti ptákům, jako jsou například hroty, nepředstavují správně instalované sítě riziko zranění zvířat.

Sítě jsou dostupné v mnoha různých velikostech. Velikost ok se odvíjí od velikosti těla ptáků a velice zásadní je také materiál, který by měl být kvalitní, aby se sítě netrhaly. Optimální velikost ok pro ochranu proti holubům je 50 mm. Menší oka mohou být už poněkud nebezpečná (může se zachytit noha).

Revize

Bohužel velmi často se stává, že sítě neprocházejí pravidelnou a důkladnou revizí. „Pokud se v nějakém místě vytvoří díra, umožní holubům dostat se do prostoru za sítí, kde ale většinou zůstávají uvězněni. Pokud si jich nepovšimne vnímavý kolemjdoucí a nezařídí pomoc hasičů, umírají holubi hlady, žízní a vyčerpáním,“ říká zakladatelka projektu Městské holubníky Michaela Klimšová, která propaguje humánní ochrany budov.

Trhliny, velká oka

Stejné, ne-li větší riziko představují trhliny v sítích nebo nevhodná velikost jejich ok, do kterých se holubům zamotá nožka nebo křídlo. Někdy zůstanou bezmocně viset a bez naší pomoci se opět neobejdou a pomalu umírají vyčerpáním. Na fotografie je velice smutný pohled, nicméně je opravdu nutné o této problematice informovat a ukazovat ji bez obalu.

Smrtelné hroty

U výše zmíněných hrotů je to ale bohužel mnohem jednodušší: jak už název vypovídá, jedná se o ostré kovové špice, které připomínají středověké kopí.

Jejich funkce je vlastně velmi podobná. Pro moderní a vyspělá města není zrovna nejlepší vizitkou, když mrtvá těla ptáků ,,zdobí“ třeba hlavní budovu nádraží,“ dodává Míša.

Umírají na nich i netopýři

Ptáci, kteří nebyli dostatečně pozorní, zůstávají na hrotech napíchnutí a umírají opravdu krutou a bolestivou smrtí. I přes tento fakt, že hroty tvoří nebezpečnou a zcela nevyhovující systém zábran, jsou stále velice oblíbené k ochraně budov, památek, lamp, atd. Nebezpečné nejsou ale jen pro holuby. Často se na jejich ostré konce napíchnou třeba netopýři.

Záběry pořízené z různých míst po České republice ukazují, že pohled na bezvládná tělíčka holubů opravdu není příjemný. Vzbuzuje spíše smutek a zoufalý pocit, že je třeba se zamyslet a učinit změnu.

Tyto k nebi trčící ostny, které samy o sobě působí děsivým a nepřátelským dojmem, je přitom možné nahradit jiným typem zábran, které jsou o mnoho sympatičtější a hlavně humánní. Jedná se o spirály a nebo různé typy drátků (samozřejmě bez elektrického proudu), které se „natáhnou“ v místě, kde není žádoucí hřadování holubů.

Humánní spirály

V České republice jsou spirály a další typy humánních zábran poměrně neznámé. Vzhledem k malým zkušenostem můžeme o jejich funkčnosti polemizovat, nicméně na trhu existuje velké množství druhů a je tedy nejspíše pouze otázkou času, kdy si je města a soukromí vlastníci oblíbí. Jejich cena se od hrotů neliší.

ETICKÉ ZÁBRANY PROTI HOLUBŮM: INSTALACE 🕊🚫🆗 Po nedávném příspěvku na dané téma nám přicházely dotazy, jak takové...

Posted by Obecní holubník on Sunday, November 26, 2023

Jejich nabídku a instalaci nyní nově nabízí projekt Městské Holubníky jako součást šetrného přístupu k holubům a také dalším živým tvorů, kteří spolu s námi sdílí nehostinné městské prostředí plné nástrah. Pokud tedy uvažujete o ochraně budovy, neváhejte se obrátit na zakladatelku porojektu: m.klimsova@mestskeholubniky.cz. Etické zajištění budov nabízí také projekt Obecní holubník.