Karolína Salvetto - redaktorka CNN Prima NEWS

Karolína Salvetto - redaktorka CNN Prima NEWS