KOMENTÁŘ: Šance pro divoké druhy zvířat v cirkusech. Projde novela zákona na jejich ochranu?

Nejdřív se zdálo, že české cirkusy konečně vstoupí do 21. století. Ještě na podzim to totiž vypadalo, že se Ministerstvo zemědělství vyjádří pro zákaz využívání zvířat v cirkusech. Po nátlaku samotných cirkusů se ale na ministerstvu rozhodli, že do Poslanecké sněmovny poputuje jen návrh na zákaz drezury a vystupování nově narozených slonů a delfínovitých. Česko se tak nezařadí po bok jiných států, kde se rozhodli, že ke své zábavě a obohacení nemusí využívat zvířata.

Nejdřív se zdálo, že české cirkusy konečně vstoupí do 21. století. Ještě na podzim to totiž vypadalo, že se Ministerstvo zemědělství vyjádří pro zákaz využívání zvířat v cirkusech. Po nátlaku samotných cirkusů se ale na ministerstvu rozhodli, že do Poslanecké sněmovny poputuje jen návrh na zákaz drezury a vystupování nově narozených slonů a delfínovitých. Česko se tak nezařadí po bok jiných států, kde se rozhodli, že ke své zábavě a obohacení nemusí využívat zvířata.

Co je v současném zákoně

od r. 2004 zákaz využívat v cirkusech nově narozené primáty, ploutvonožce, kytovce (vyjma delfínovitých), nosorožce, hrochy a žirafy

- Co se přidalo do návrhu

zákaz drezury a vystupování nově narozených slonů a delfínovitých

licenční řízení pro veřejné vystoupení s vybranými druhy šelem a jejich rozmnožování za účelem veřejného vystoupení

❌ Co v návrhu chybí

zákaz drezury všech volně žijících (divokých) druhů zvířat

S takovou podobou zákona nemůžeme souhlasit. Nejenže zachovává, ale dokonce prohlubuje dvojí ochranu zvířat. Totiž stejné zvíře, jako je např. medvěd, má zákonem nastavené jiné podmínky chovu v cirkusu ve srovnání s podmínkami v soukromých chovech a zoologických zahradách. Zatímco po soukromých chovech a zoo se pro chov dvou medvědů vyžaduje venkovní výběh minimálně o 150 m2, pro stejné dva medvědy žijící v cirkusu zákon nestanovuje velikost venkovního výběh vůbec.

Navrhované vydávání licencí k veřejným vystupováním se šelmami je problematické samo o sobě. Zkušenosti ze zahraničí (např. z USA či Velké Británie) ukazují, že licencování nevede ke zlepšení podmínek zvířat v cirkusech. Naopak systém nebývá v praxi dobře aplikován a zároveň představuje významnou administrativní a finanční zátěž. To ostatně přiznává i důvodová zpráva k novele zákona, která uvádí, že „uvedené úkony jsou časově náročné a znamenají pro krajské veterinární správy nemalé finanční náklady zahrnující náklady na cestovné a příslušný podíl mzdových nákladů na provádění úkonů veterinárního dozoru.“

Kromě toho návrh zákona umožňuje cirkusům množit vybrané druhy šelem, sice jen „za účelem veřejného vystoupení”, ale i to je špatně. Ne každý jedinec se na drezuru a vystupování hodí. A tak se stále nechává prostor pro nekontrolovatelné množení vybraných druhů šelem. Přitom některé cirkusy se přímo chlubí úspěchy v množení kočkovitých šelem, které pak končí u soukromých chovatelů či neznámo kde. A navíc není důvod, proč by cirkusy neměly dodržovat stejná pravidla, která budou nově nastavená pro ostatní chovatele.

O nesmyslnosti zavedení licenčních řízení se snažíme přesvědčit Poslaneckou sněmovnu. Konkrétně usilujeme o to, aby byl ve druhém čtení zákona podán pozměňovací návrh, který zastaví zneužívání všech volně žijících (divokých) druhů zvířat v cirkusech (tedy např. tygrů, medvědů, lvů, zeber apod.). Novela zákona musí v Poslanecké sněmovně projít celkem třemi čteními. Pokud v posledním čtení Poslanecká sněmovna příslušný zákon včetně pozměňovacích návrhů schválí, musí ho schválit i Senát a posléze míří k prezidentovi na závěrečný podpis.

Okoukáno v cirkusu

Abychom přesvědčili poslance, že  zneužívání divokých druhů zvířat v cirkusech je konečně nutné zastavit, spustili jsme kampaň „Okoukáno v cirkusu”. Hlavním cílem kampaně je sběr podpisů pod výzvu předsedovi vlády - za zastavení zneužívání divokých druhů zvířat v cirkusech v ČR. Na plakátech kampaně je zobrazeno týrání na hračkách zvířátek.

Kampaň svým způsobem zneklidňuje a nutí zamyslet se, jak může návštěva cirkusu ovlivnit děti. Vážit si zvířete totiž znamená i respektovat jeho přirozené potřeby a snažit se o jeho ochranu v místě, které je mu vlastní. To rozhodně prostředí cirkusů není. Do světa jsme vyslali i video s herečkou Janou Strykovou.

A proč se rozhodla zapojit do kampaně? „Moc bych si přála, aby tento projekt přiměl lidi zamyslet se, jestli jejich dítě opravdu potřebuje vidět medvěda v sukýnce, slona s balónkem nebo lva proskakovat obručí. Jsem proti týrání zvířat.” V GALERII si můžete prohlédnout, které další osobnosti kampaň podpořily.

Jedeme v tom (skoro) všichni

Život divokých druhů zvířat v cirkusech zajímá stále více lidí. Už loni na podzim by podle reprezentativního průzkumu veřejného mínění od agentury Focus s rozšířením zákazu využívání zvířat v cirkusech na alespoň všechny volně žijící (divoká) zvířata souhlasilo 74 % občanů a občanek České republiky.

Nesouhlas s chovem a drezurou volně žijících zvířat v cirkusech vyslovuje 70 % respondentů a 81 % respondentů se domnívá, že zvířata žijící v cirkusech neprožívají srovnatelně hodnotný život jako ostatní příslušníci jejich druhu ve volné přírodě.

Podobně to vnímá i celá řada odborníků z řad vědců i veterinárních lékařů, např. MVDr. Přemysl Rabas, ředitel Safari Parku Dvůr Králové; prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc. Dipl ECZM – přednosta Kliniky chorob ptáků; plazů a drobných savců FVL FVU Brno; Mgr. Stanislav Lhota, Ph.D. – FTZ ČZU v Praze, ZOO Ústí nad Labem a Zátoka nosatých opic; RNDr. Milada Řeháková, Ph.D. – Tarsius, z. s., ale i například PhDr. Petr Fejk, bývalý ředitel ZOO Praha a další.

Česká republika není ve snaze o ochranu divokých druhů zvířat před zneužíváním v cirkusech  osamocena. Již 15 států v Evropě zastavilo

zneužívání divokých (či všech) druhů zvířat v cirkusech: Belgie, Bosna a Hercegovina, Estonsko, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Lucembursko, Makedonie, Malta, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko a Srbsko. A není se čemu divit, vlády staví na řadě odborných studií a prohlášení, že cirkusy nejsou vhodná místa pro život volně žijících druhů zvířat.

Jak pomoci právě teď

Více informací naleznete na www.cirkusybezzvirat.cz a www.facebook.com/cirkusybezzvirat.

Připravila Svoboda zvířat (Anna Bernátková, Lucie Hemrová a Daniela Petržilková)

Tagy:
medvěd Facebook podzim cirkus Česko ZOO Praha Poslanecká sněmovna ČR Senát Parlamentu ČR Ministerstvo zemědělství České republiky drezura