Stavba opravdu nezničitelné boudy pro psy plemene kangal

Kangal je plemeno psa, se kterým byste nechtěli být v rozepři. Je to velký, mohutně stavěný pes, který je schopen se menšímu člověku podívat zpříma do očí. Postavit takovému pejskovi boudu není jen tak. Na to se musí jít fortelně. Taková stavba pak může sloužit nejen jako psí bouda, ale také jako hospodářské stavení pro mnoho dalších účelů.

Proto se Pepa Libický rozhodl, že při návštěvě útulku v Horní Hraničné postaví právě místním kangalům opravdu bytelnou boudu. No a jak to dopadlo, vám podrobně povíme. Abychom se nemuseli zatěžovat kopáním základů a čekáním na vytvrdnutí betonové desky, použijí se panely, které se položí vedle sebe na zem. Samotná stavba bude z betonových tvarovek, které většinou používáme na stavbu plotů nebo jako ztracené bednění. Takto bytelnou stavbu nezničí ani zemětřesení, natož kangal.

Tvarovky

Začneme tím, že si tvarovky rozměříme na obvod panelové základové desky. Tvarovky jsou dlouhé 60 cm. Bude totiž potřeba do panelů vrtat otvory pro usazení roxorových tyčí, které celou stavbu ještě vyztuží. Tyče se budou poté zpevňovat pomocí chemické kotvy. Na vyvrtání otvorů pro roxory použije 16 mm silný vrták, protože tyče jsou široké 12 mm a my potřebujeme trochu chemické kotvy vnutit i do předvrtaných otvorů, abychom měli jistotu, že budou tyče opravdu dobře držet. Protože roxorové tyče se prodávají po 2 m délky, zakrátíme si je zhruba na 70-80 cm. Kdybychom totiž nechali tyče vcelku, museli bychom pro navlékání tvarovek na tyče stavět lešení. Do připravených otvorů vměstnáme trochu chemické kotvy, usadíme tyče a necháme zatuhnout.

Jakmile máme kotvu zatuhlou a tyče pevně drží, můžeme začít stavět tvarovky. Začneme s okrajem panelové desky. Tvarovky začneme navlékat na připravené tyče. Snažíme se, aby tvarovky byly v rovině, pokud jsou někde mimo rovinu, podložíme je klínky. Rovinu (vodorovnou i svislou) kontrolujeme pomocí vodováhy. První řada skládání tvarovek je velmi důležitá. Čím víc tvarovky srovnáme do roviny, tím méně starostí budeme mít potom při stavbě zdi. Aby se nám tvarovky "nerozjely“, zafixujeme je pomocí montážní pěny.

Obvodové zdi

Při skládání tvarovek na sebe dbáme na to, abychom neodebírali tvarovky pouze z jedné palety, ale střídáme je. To proto, že tvarovky jsou vyráběny ve formách z betonu a každá může mít trochu jiný odstín. Střídáním docílíme různorodého odstínění na celé ploše stavby. Protože budeme budovu používat také jako psí boudu, nezapomeneme při zvyšování obvodových zdí myslet na dveře pro psa a dále na dveře pro nás, abychom se do budovy mohli dostávat jinak než psí boudou. V místě vstupu pro psa pak uděláme překlad.

Tak, jak skládáme tvarovky po obvodu, nám budou vznikat sem tam malé otvory mezi jednotlivými řadami a spárami. Tyto otvory je potřeba zapěnit montážní pěnou. Stejný překlad, ale ve výšce 190 cm pak usadíme i v otvoru, který představuje dveře pro nás. V této řadě pak bude potřeba některou z tvarovek zakrátit, abychom mohli ve stavbě pokračovat. Každá řada tvarovek se pak zpevní betonáží. Ručně nasypat do každého otvoru tvarovky potřebný objem betonu je velmi zdlouhavá a namáhavá práce. Můžete ale při takovéto stavbě objednat mix s trubicí a pumpou neboli čerpadlem betonu, které vám do hotových obvodových zdí beton pěkně svrchu nasype a nalije. Beton je přemístěný z mixu do obvodových zdí a je potřeba minimálně do druhého dne nechat beton zavadnout a vytvrdnout.

Střecha

Druhý den se začne stavět střecha. Použijeme trámky č 10. Nejdřív je potřeba si pár věcí spočítat. Obvodová zeď je dlouhá 3 m. Obložení je ale 2,8 m. Je tedy potřeba si na obou stranách zdi odpočítat právě 280 cm na každé straně. Potřebujeme tedy 2 kusy 295 cm a na druhé straně musíme odečíst 2×10 cm, takže další 2 kusy budou 275 cm. Střecha bude pultová, proto budeme potřebovat ještě jeden kus o délce 295 cm. Vepředu budou potřeba tzv. příhradové nosníky. Ze zbytků trámů tak naměříme 24,5 cm a uřízneme si 3 kusy o této velikosti.

Do nejdelších trámů (295 cm) vyvrtáme otvory pro kotvy. Pomocí dlouhých konstrukčních vrutů si do trámů přichytíme všechny 3 příhradové nosníky. Pomocí latí nebo slabších hranolků vytvoříme 4 diagonály, kterými příhradové nosníky zpevníme. Krovy budeme usazovat na přední příhradový nosník, nejprve si jeden z příčných trámů na zkoušku usadíme a potom do něj vyřežeme sedla a trámy podle potřeby zakrátíme. Šířka mezi jednotlivými krovy bude po rozměření 73,7 cm.

Krovy shora pobijeme OSB deskami. Tento materiál je velmi trvanlivý a dost unese. Jako obklad na krovy a příhradový nosník použijeme fasádní hranoly. Následně se pak připraví střešní krytina, na kterou se může použít jak vlnitý plech, tak šindele nebo plechové profily. Obvodové zdi mohou zůstat "přiznané“, pokud však chceme mít domeček opravdu "libový“, můžeme pak tvarovky natáhnout lepidlem, perlinkou a omítkou. Tvarovky však ale působí barevně zajímavě a tvoří zajímavou mozaiku.

Jako poslední se pak nechají vyrobit zárubně na míru a k nim dveře. Pak už zbývá jen upravit okolí a kangal se může spokojeně nastěhovat do nového bydlení.

Tagy:
pes kotva beton psí bouda kangal trám malá stavba zděná bouda armatura