Transgenderová fotbalistka Mara Gomez

Transgenderová fotbalistka Mara Gomez Zdroj: AP