Vrbětická kauza Václavu Klausovi připomněla hlášení rozhlasu z 50. let o americkém broukovi – mandelince bramborové.
Zdroj: CNN Prima NEWS