V Karlových Varech se procházka zaměří na poválečnou architekturu. Zdroj: Den architektury

Návštěvníci se zastaví i u Vřídelní kolonády. Zdroj: Den architektury

Winternitzova vila v Praze byla dlouho opomíjeným dílem Adolfa Loose. Zdroj: Den architektury

Havířská kolonie Bedřiška se úspěšně ubránila gentrifikaci. Zdroj: Den architektury

Přesto ji čekají změny v režii místní komunity. Zdroj: Den architektury

Gočárova škola v Ústí nad Labem Zdroj: Den architektury

Plán Gočárovy školy v Ústí nad Labem Zdroj: Den architektury

Obchodní dům Breda v Opavě, svého času největší v Československu Zdroj: Den architektury