Jak na trhu poznat spolehlivé prodejce a dodavatele služeb? Pomůže značka Česká kvalita

Možná jste už někdy při vybírání bot či nábytku nebo při návštěvě dětského hřiště zaznamenali logo v barvách trikolóry s využitím symbolu lipového listu a nápisem Česká kvalita. K čemu je a co spotřebiteli říká? Je vyjádřením záruky kvality, za níž ručí zkušení profesionálové v daném oboru. Národní program Česká kvalita v České republice aktuálně zastřešuje dvaadvacet značek v různých kategoriích. Kromě prodeje výrobků to mohou být i služby, například poskytování sociálních služeb.

Národní program Česká kvalita existuje pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu již více než dvacet let. Jeho garantem je vláda ČR, program je zároveň součástí Národní politiky kvality ČR. Hlavním úkolem je podpora osvědčených výrobků a služeb. Pomáhá zviditelnit vybrané, a především ověřené výrobce a dodavatele na trhu, kteří v současnosti nabízejí zákazníkům nepřeberné množství služeb a zboží. Tím přispívá ke spokojenosti zákazníků, kteří tak nekoupí „zajíce v pytli“.

Národní program Česká kvalita spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Program  pomáhá v několika úrovních. Prostřednictvím jednotlivých správců značek kontroluje požadovanou  úroveň vybraných  výrobků a služeb, garantuje tím spokojenost koncových zákazníků a ve výsledku tak posiluje i českou ekonomiku. Takto program funguje už déle než dvacet let. „Aktuálně máme v programu 22 značek. Dvacetileté výročí je u takovýchto projektů a programů výjimečné. A je velmi důležité, že byť několik značek v průběhu let zaniklo, jiné byly přijaty a udržuje se takový počet, který je přehledný. Není to nějaká přehršle stovek značek. To by byl zmatek,“ říká Libor Dupal, ředitel Kabinetu pro standardizaci a předseda Řídícího výboru Národního programu Česká kvalita.

Lepší orientace na trhu

Velmi zásadní je pro správce programu pomoc zákazníkům v orientaci na trhu. Ten je v současné době přehlcený nabídkami výrobců a poskytovatelů služeb. Ne na všechny se ovšem lze spolehnout. Podle Libora Dupala má právě Národní program Česká kvalita  lidem pomoci odlišit kvalitní a poctivé obchodníky  od těch ostatních.

„Informace jsou někdy trošku zavádějící. A právě značky kvality mají přinášet lepší informovanost a orientaci spotřebitele. A vybrat značky, které jsou skutečně pro spotřebitele přínosné a které mu tu orientaci usnadní.“

Národní program Česká kvalita se řídí sedmi základními principy. Prvním je přínos pro spotřebitele. „Zdá se to být samozřejmé, ale vždycky tomu tak není. Informace, které značka poskytuje, musí být transparentní, musí být podloženy měřitelnými ukazateli. Nový držitel licence musí podstoupit ověření třetí stranou, to je velmi zásadní. Musí být předložen transparentní systém vyhodnocování spokojenosti a obecně důležité je používání loga Česká kvalita.“ To je podle Libora Dupala jasným znakem, díky kterému se zákazníci snadno zorientují a zjistí, že produkt, o nějž mají zájem, je skutečně kvalitní.

Vybrané podmínky k v přijetí značky do programu Česká kvalita:

  1. Výrobek musí mít v porovnání s obdobnými výrobky na trhu nadstandardní kvalitu.
  2. Kvalitu musí ověřit nezávislá třetí strana, např. akreditovaná zkušebna.
  3. Dodržování kvality musí být průběžně kontrolováno.
  4. Musí být kontrolována spokojenost zákazníků.

Získáním certifikátu kvality to nekončí

Jak funguje systém kontrol, které mají zajistit soustavnou nadstandardní úroveň produktů a služeb, vysvětluje ředitel Kabinetu pro standardizaci na značce Hřiště-sportoviště-tělocvična-Ověřený provoz. „Spočívá to zejména v určitých stupních revizí a kontrol. V tom nejnižším stupni provádí provozovatel běžnou kontrolu třeba i každý den, záleží, jak vysoká je návštěvnost. A pak musí probíhat čtvrtletně provozní kontroly, a co je nedůležitější, provádějí se tzv. hlavní roční kontroly, které musí být nezávislé. Nemůže je provádět výrobce či provozovatel nebo nějaký subjekt, který je s nimi bezprostředně svázán. Musí to být nezávislý inspektor.“

Konkrétně osvědčení/certifikát ke značce Hřiště-sportoviště-tělocvična-Ověřený provoz funguje déle než deset let. Držitelům se uděluje na dobu neurčitou. „Podmínkou ale je, že každoročně musí sportoviště projít nezávislou inspekcí. Každá značka má ale systém nastavený individuálně. Např. platnost certifikátu na tři roky.. V průběhu těchto tří let proběhne namátková kontrola nebo ověření, ale po třech letech musí bezpodmínečně proběhnout recertifikace,“ vysvětluje Libor Dupal předseda Řídicího výboru Národního programu Česká kvalita.

Tagy:
Česko spotřebitel sportoviště Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Diamantová liga APEK