Jana Ondroušková ze společnosti Up Česká republika: Dobrých skutků není nikdy dost

Jana Ondroušková se ve společnosti Up Česká republika, která se specializuje na péči o zaměstnance, věnuje CSR aktivitám. Má tedy na starosti činnosti, kterými se firma dobrovolně zavazuje v rámci svého fungování chovat odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podniká. Kromě sociálních aspektů zahrnuje také udržitelnost a ohleduplné chování k životnímu prostředí. Klíčovou součástí CSR je pak firemní filantropie. Jaké to je pečovat o společenskou odpovědnost firmy? A proč je tato pozice zejména v kontextu dnešní doby nesmírně důležitá?

Jak jste se v Up ČR k této pozici dostala?

Od května 2019 pracuji v Up Česká republika jako Executive Assistant. CSR roli jsem přibrala ke své stávající pozici od ledna 2021. Pro mě šlo o úplně novou roli, která mě nadchla a dává mi smysl. Zejména firemní filantropie mě opravdu baví a naplňuje, zřejmě i kvůli vlastním zkušenostem v rodině. Když proniknete do tohoto světa, zjistíte, jak je pestrý, nevšední, neznámý, velmi emotivní, smutný a šťastný zároveň. Pomáhat druhým mě zkrátka těší.

Co tato pozice obnáší? Proč se bez CSR dnes žádná společnost neobejde?

Konkrétně moje role CSR v Up ČR je trochu jiná než je obvyklé. Je spíš zaměřená na charitativní podporu a osvětu v oblasti zdraví. Naše společnost prodává benefity a programy pro angažovanost zaměstnanců a moje role je angažovat naše zaměstnance pro dobrou věc. Angažovanost je jedna z důležitých hodnot Skupiny Up. CSR je dnes už součástí kvalitní firemní strategie. Firmy si uvědomují, že mají dělat správné věci jako je například ochrana prostředí, férové pracovní podmínky aj. Zvyšuje to jejich kredit jak v očích zaměstnanců, tak v očích partnerů.

Jakým způsobem vlastní podpora probíhá?

Základem je podpora finanční, která je výraznou položkou ve firemním rozpočtu. Dlouhodobě spolupracujeme s organizací ALSA, která se věnuje lidem se zákeřným onemocněním ALS a s organizací Cesta domů, která umožňuje umírajícím lidem dožití mezi svými blízkými. Kromě toho finančně podporujeme i další projekty a akce. Druhou významnou částí je zapojení dobrovolníků v rámci dobrovolnických dnů a dalších akcí. Musím ale doplnit, že finančně nám pomáhá Nadace Up, která sídlí ve Francii na naší centrále a která dělá hlavní rozhodnutí v politice CSR pro celou naši Skupinu Up.

Kolik Up Česká republika do firemní filantropie investuje?

Od vzniku Nadace Up a podpory pro ALSU a Cestu domů jsme již investovali 875 000 KČ. A jsme rádi, že můžeme pokračovat ve spolupráci s těmito neziskovkami v dalším období 3 let. Co se týče finanční podpory ostatních charitativních akcí, které proběhly tento rok, tak tam částka věnovaná firmou činila celkem 179 705 Kč. Mezi zaměstnanci samotnými se vybralo 104 436 Kč v rámci akcí (např. zaokrouhlováním mzdy).

Očima ředitele

„Žijeme v neklidném světě. Rok 2022 ukázal, jaké důsledky mohou mít krize na životy lidí, ať už jde o válečný konflikt nebo růst cen. Za sebe musím říct, že i přes tyto události jsou zaměstnanci společnosti Up ČR stále pevní a skvělí.

Náplní naší práce je péče o zaměstnance. Celý rok se zabýváme vývojem a prodejem programů, které našim zákazníkům pomáhají motivovat jejich týmy a zapojovat je do firemních akcí. Jsem velmi hrdý, že jako ředitel takové společnosti mohu říci, že v tomto případě „Kovářova kobyla nechodí bosa“. Opravdu mě hřeje u srdce, když vidím, s jakým nasazením se naši zaměstnanci angažují ve všech projektech CSR a za to jim patří ode mě velké díky!“

Stéphane Nicoletti, generální ředitel Up Česká republika

Podle jakého klíče si vybíráte organizace, akce či jednotlivce, které se rozhodnete podpořit?

Nadace Up nám nabízí angažovat se ve čtyřech oblastech: Jídlo, Ubytování, Vzdělávání a Kultura, Zdraví. Zaměstnanci si před lety vybrali oblast Zdraví, a právě dvě výše uvedené neziskovky. Co se týče ostatních akcí, které probíhají během roku, tak část již byla zavedena a díky jejich popularitě v nich pokračujeme. Pár nových věcí jsme přidali, abychom vyzkoušeli, jak na ně budou zaměstnanci reagovat. Některé vyvstaly z aktuální situace. Reakce jsou naštěstí pozitivní.

Zapojují se i zaměstnanci? Jak tyto aktivity vnímají?

Ano, a to výrazně. Například dvakrát ročně v rámci charitativních snídaní. Troufám si říct, že právě tyto snídaně jsou jednou z nejoblíbenějších akcí mezi zaměstnanci. Zaměstnanci hlasují pro jednu ze tří organizací, které vyberu z těch, které nás osloví se žádostí o podporu, a ta pak dostane finanční výtěžek ze snídaně. Na oplátku zástupci organizace přijedou, udělají nám neformální prezentaci o své práci atd, povídají si se zaměstnanci, odpovídají na otázky. Je to vždy velmi milé a pohodové setkání. Naposledy jsme takto vybrali 20 tisíc korun na podporu organizace Zdravotní klaun.

Kolik zaměstnanců se zapojuje?

Ve firmě máme jádro pravidelných dárců, kteří přispívají finančně a pak TOP 10 dobrovolníků, jak jim říkám. Je to skupina cca 10 lidí, kteří se zapojují do každé akce. Je super vidět, že lidé nejsou lhostejní. Celkově si myslím, že většina našich zaměstnanců je uvědomělá a ráda pomáhá, byť jen nárazově. A to nemluvím o těch, kteří podporují navíc soukromě (běhají, nebo posílají peníze pro dobrou věc apod.).

Jaká aktivita, nebo její ohlas vás letos příjemně (nebo i nepříjemně) překvapila?

Nepříjemně žádná. Naopak, velký ohlas byl u oznámení podpory konkrétní ukrajinské rodiny. S nápadem přišel v březnu kolega a zvedla se velká vlna solidarity. V červnu jsme stěhovali maminku se dvěma dcerami do nájemního bytu. V mezidobí se muselo vyřešit spoustu administrativních věcí co se týče zajištění bydlení, vybavení bytu, hledání lékařů, škol pro dívky atd. Zapojilo se celkem 29 zaměstnanců, kteří pravidelně finančně podporují rodinu. Maminka je na Ukrajině zubařka a v Praze pracuje zatím jako dentální hygienistka. Intenzivně se učí česky (všechny tři aktivně chodí na kurzy již od března, kdy přijely do ČR, protože chtějí být co nejdříve samostatné), hlavně vše, co se týče svého oboru, aby mohla složit zkoušky a obdržet atestaci k práci zubaře zde v Čechách. Otec dívek je na Ukrajině, kde bojuje. Někteří kolegové se hodně s rodinou sblížili a tráví společně I víkendy, chodí spolu na různé akce. S rodinou jsme se také mohli již setkat na několika domluvených akcích. Cílem naší pomoci je podpořit rodinu, dokud si paní neudělá zkoušky. Poté již jako zubařka by měla být více méně finančně soběstačná.

Zapojujete se sama do aktivit?

Přijde mi samozřejmé, když všechny tyhle akce organizuji, že se do nich i sama zapojím. Tento rok jsme jich celkem měly 16! Pouze na jedné jsem chyběla. Chci si to zažít na vlastní kůži, protože osobní zážitky a zkušenosti jsou nepřenosné. Nemohla bych organizovat něco a pak jen stát a z vpovzdálí pozorovat. Moje zatím největší výzva, která mě čeká tuhle zimu je akce Nebuď srab pro Společnost pro ranou péči.

CSR ale není pouze filantropie, jedná se také o další aspekty. Co dalšího Up ČR dělá?

Ačkoliv se nejedná vyloženě o CSR ve formě, která je pro něj typická, Up Česká republika se dlouhodobě zajímá o skupiny na trhu práce, které jsou určitým způsobem znevýhodněni, byť to není vždy patrné na první pohled. Ať už se jedná například o skupinu zaměstnanců nad 50 let, zaměstnance ve státní sféře nebo o zaměstnance v exekuci atd. Všechny tyto skupiny to mají na trhu práce složitější a je třeba o tom mluvit. Jak například motivovat zaměstnance v exekuci, kterému zvýšení platu v tu konkrétní dobu nic nepřinese?

Není nám jedno, v jakém světě žijeme, chceme být aktéry, a tak se snažíme zapojovat zaměstnance i do malých projektů v rámci udržitelnosti, jako je například sbírka starých mobilů pro projekt Remobil nebo se jednou ročně účastníme World CleanUp Day. Třídění odpadu je už samozřejmostí. Zaměstnanci by si rádi zopakovali populární sázení stromů. Tak doufám, že se nám to v příštím roce podaří zrealizovat. V rámci diverzity se můžeme pochlubit rovnoměrným poměrem žen/můžu v managementu. Co se týče nových náborů zaměstnanců, tak v roce 2022 jsme rozšířily naše řady o pár kolegů s cizí státní příslušností. A v neposlední řadě, maminky vracející se z mateřské či rodičovské mají možnost pracovat na zkrácené úvazky. Já sama mám tu možnost a jsem za ni velmi vděčná. Vážíme si jedinečnosti a přínosu každého bez ohledu na sex. orientaci, genderovou identitu, věk nebo národnost.

Připravujete na příští rok v rámci CSR aktivit nějaké novinky? Co bude hlavním tématem roku 2023?

U Nadace Up se nám podařilo obhájit pokračování ve finanční podpoře neziskovek ALSA a Cesta domů, protože jejich projekty jsou dlouhodobé a nedávalo nám smysl utnout spolupráci uprostřed rozjetého vlaku. Chtěla bych také zkusit podpořit nějaké neokoukané organizace. Zároveň to musím vymyslet tak, aby to bylo atraktivní pro kolegy a abych tím pádem získala větší účast a podporu pro danou věc. Ve Francii se v létě rozjel nový projekt od CSR vedení a Nadace Up, tzv. Fresque du Climat (freska klimatu), do kterého se postupně zapojují ostatní země Skupiny Up. Cílem je zapojení všech zaměstnanců do ekologické transformace prostřednictvím konstruktivní výměny názorů o akčních možnostech pro naši společnost. My bychom se tedy měli věnovat tomuto tématu v roce 2023.

Tagy: