Dechová cvičení patří mezi základní prvky při léčbě koktavosti.