KVÍZ: Jak dobře si pamatujete dovolené za socialismu? Devizový příslib nebyl všechno

Cestování na dovolenou mělo za socialismu často rysy absurdní tragikomedie, jakou si dnešní mladý člověk už ani nedokáže představit. Pamětníci rádi vzpomínají na pohodové dny v Jugoslávii nebo na Rujáně, perzekuční obstrukce spojené především s výjimečnými cestami na Západ ale z paměti povětšinou raději vytěsnili. Některé zvláštnosti prostě ale zapomenout nejde. Vzpomenete si na ně?

Jak se vyznáte v cestování za socialismu?

1 12 Jugoslávie platila za jakýsi hybrid mezi komunistickými a kapitalistickými zeměmi, s čímž souvisely i zvláštní cestovní doklady. Cestovní pas platný výhradně pro Jugoslávii měl barvu:

2 12 Pro cesty do kapitalistické ciziny bylo nezbytně nutné získat dva doklady. Byly to:

3 12 Oblíbenému stanu pro dvě osoby hojně rozšířenému v ČSSR se přezdívalo:

4 12 O zábavu v rekreačních střediscích revolučního odborového hnutí (ROH) se staral:

5 12 Ve východním Německu (NDR) neplatil našinec za benzin běžně markami, nýbrž:

6 12 Oblíbené černomořské letovisko ležící na území bývalého SSSR se jmenovalo:

7 12 Souručenství socialistických států sdružených v RVHP vykazovalo přes veškerou snahu značné rozdíly. Aby nebylo ohroženo tamní hospodářství, bylo v 80. letech zakázané do NDR vyvážet:

8 12 Ze všech zemí východního bloku bylo pro československého občana nejobtížnější získat povolení k cestě do:

9 12 Vyhlášená diskotéka v jedné z nejoblíbenějších rekreačních oblastí u nás poblíž Máchova jezera se jmenovala:

10 12 Každý československý muž musel při odjezdu do zahraničí ve vlasti zanechat jednu důležitou věc. Byla to:

11 12 Zadrátované československé hranice byly bedlivě střeženy jednotkami Pohraniční stráže. Kdo se je pokusil překonat ilegálně, byl nazýván:

12 12 Tzv. železná opona na hranicích mezi ČSSR a západními zeměmi byla zpočátku zajištěna i vodiči vysokého napětí o síle až 6000 voltů. Později však došlo z praktických důvodů k jeho odpojení. Ve kterém roce se tak stalo?

Máte % správných odpovědí.

To není dobrý výsledek. Zkuste to znova.

To není dobrý výsledek. Zkuste to znova.

To není špatné, ale pořád je co zlepšovat.

Gratulujeme, máte velmi dobré znalosti.

Výborně, vaše znalosti jsou skvělé.

Tagy: