Přestože vitamin D získáváme hlavně ze slunce, nadměrné opálení jeho příjmu spíš brání.