Animace znázorňující střet sondy DART s měsícem planetky Didymos (autor: Steve Gribben/Johns Hopkins APL) Zdroj: NASA, CNN