Robert Plaga je ve funkci ministra školství od prosince 2017