Porotci upřednostňují velbloudy s výraznými rty, což vedlo podvodníky k používání botoxu. (Ilustrační fotografie) Zdroj: pixabay.com