Studenti ženou Masarykovu univerzitu k soudu. Vadí jim zvýhodnění očkovaných

Masarykova univerzita v Brně

Žaloba kvůli testům

Část studentů Masarykovy univerzity v Brně žene vlastní školu k soudu. Nelíbí se jim údajné zvýhodňování očkovaných a nechtějí také hradit pravidelné testování na přítomnost koronaviru. V úterý už poslali předžalobní výzvu.

Studenti Masarykovy univerzity chtějí, aby je škola přestala tlačit k vakcinaci a zrušila vyžadování pravidelných testů u neočkovaných. Sepsali proto petiční výzvu. „Fakulta nemá vůbec žádnou oporu ani v zákoně, ani v žádném mimořádném opatření a takto svévolně se rozhodli, že se budou zaměřovat na neočkované studenty a po nich budou vyžadovat, ať se na vlastní náklady testují,“ popsala advokátka Zuzana Candigliota, která studenty zastupuje.

Předžalobní výzvu podala skupina pěti studentů. Chtějí, aby vedení školy zrušilo zvýhodňování očkovaných. „Je za námi více než stovka nespokojených studentů s velkou podporou lidí z dalších univerzit i ostatních sfér společnosti,“ uvedl pro CNN Prima NEWS autor výzvy. „Já je v tom úplně podporuji, protože to vím z vlastní zkušenosti, že když jsem nebyla očkovaná, tak jsem si musela hradit testy,“ pronesla v anketě CNN Prima NEWS jedna z dotazovaných. „Kdyby testy byly proplaceny, tak nemám problém chodit na testy i kdybych byl očkovaný,“ řekl další.

Neočkovaným univerzita neumožňuje přístup do školních budov. Mohou se tak vzdělávat pouze distančně. „Očekáváme, že univerzita se k tomu postaví tak, že tato diskriminační opatření zruší. Jinak jsou studenti připraveni obrátit se na soud a žádat ho, aby rozhodl o předběžném opatření,“ konstatovala advokátka.

„Každý má na Masarykově univerzitě možnost volby preventivního opatření proti onemocnění COVID-19 dle vlastního uvážení. Bez ohledu na dodržení pravidla O-N-T může tak každý student plnit své studijní povinnosti,“ vyjádřila se Masarykova univerzita pro CNN Prima NEWS. Konkrétní kroky ze strany vedení školy skupina studentů očekává do tří dnů.

Tagy: