Vážné zdravotní problémy, které může způsobit pálení odpadu

Pálení odpadu

VELKÉ ZPRÁVY: Kontroly, čím lidé topí

Lidé někdy topí tím, čím nemají. Sousedé si stěžují ve stovkách případů. Co pak může způsobit pálení nevhodných odpadků?

Pálit doma odpad je nezákonné a nebezpečné. Zbytečně se tím ještě víc zhoršuje ovzduší. Látky, které unikají spalováním nejen igelitových pytlíků, PET lahví, celobarevných letáků či starého nábytku v obyčejném kotli či kamnech, mohou podle odborníků způsobit řadu zdravotních problémů. Náchylnější jsou zejména děti, těhotné ženy, starší lidé a astmatici. Přesto někdo stále do kotle hází během topné sezóny téměř vše, co má schopnost hořet. Na podezřelý kouř, který se line z některých komínů, si přitom od začátku roku 2017, kdy začal platit zákon umožňující kontrolu v domácnostech, stěžovaly stovky sousedů. „Bylo uděleno asi 27 nápravných nařízení a 32 sankcí za celou Českou republiku ve výši 86,5 tisíc korun,“ říká v úvodní reportáži mluvčí Ministerstva životního prostředí Dominika Pospíšilová. Obce i různé ekologické organizace před rizikovým chováním varují dlouhodobě. Odpad je vždy lepší recyklovat či kompostovat (dle typu), a pokud nic z toho není možné, pak až patří do klasické popelnice.

Proč vadí domácí pálení odpadků?

Teplota v kamnech či kotli je relativně nízká. Podle odborníků proto nezvládne některé nežádoucí látky zlikvidovat a ty se naopak dostanou do ovzduší, respektive spadnou poté i na pozemky v nejbližším okolí. Palivo také nemá dostatečný přísun kyslíku, který je zásadní pro dokonalé spalování. Před jakými možnými zdravotními následky tedy varují odborníci, pokud se pálí nevhodný odpad v domácích podmínkách?

Nemoci dýchacích cest

Například při spalování PVC vzniká nebezpečný fosgen. Ve vysokých koncentracích může poleptat plíce, v nízkých koncentracích hrozí nejrůznější choroby dýchacího systému. Nebezpečné pro plíce jsou také oxidy síry, které se uvolňují při pálení pryže a pneumatik. I ty je někdo schopný nařezat a hodit do kotle.

Poškození ledvin

Těžké kovy, které jsou obsaženy v tiskařských barvách používaných v celobarevných letácích, časopisech a reklamních prospektech, mohou způsobit například poškození ledvin.

Vrozené vady

Těžké kovy z celobarevných letáků, časopisů nebo nápojových kartonů ale mohou mít na svědomí i vrozené vady.

Rakovina

Za rakovinotvorné jsou považovány dioxiny a furany, které se uvolňují zejména při spalování PVC, lakovaného či dřevotřískového nábytku, dřeva z demolice nebo starých palet. Při pálení PET lahví, polyuretanu, polypropylenu, ale také například gumy, vznikají také karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky. Ty jsou obsaženy hlavně v tmavém kouři a sazích a v těle se dlouhodobě hromadí.

Bolesti hlavy, deprese

Opět těžké kovy z celobarevných letáků a podobných výrobků. Zejména olovo a rtuť mají negativní vliv na nervovou soustavu. Stejně tak dlouhodobé vystavení styrenu, který vzniká při pálení polystyrenu.

Otrava

Při pálení plastů, ale třeba i vlhkého papíru, může do prostředí unikat také oxid uhelnatý. Ten způsobuje otravu. Jedná se o problém zejména vnitřního prostředí a málo větraných místností.

Ivana Kropáčková

Využité zdroje: http://www.ekospotrebitel.cz/wp-content/uploads/2015/08/proc-nepalit_web.pdf http://www.mesto-sluknov.cz/skins/sluknov2/images/clanky_pdf_3882.pdf

Tagy: