Překvapivé rozdíly a těžko uvěřitelné výjimky. V jakém věku je sex v Evropě legální?

Legální věk způsobilosti k pohlavnímu styku je věková hranice, od které můžete mít sex. V různých státech se pro liší. V České republice je to 15 let, v Irsku 17 let a v Turecku dokonce 18 let. Český lingvista, matematik a infografik Jakub Marian zpracoval zajímavou mapu, ve které ukazuje, jak jsou na tom s legálním věkem způsobilosti k pohlavnímu styku jednotlivé evropské země.

Nejextrémnější je to asi v Maďarsku, kde sice hranice legálního sexu činí 14 let, ale pokud je druhé osobě méně než 18 let, je snížena na 12 let.

A jak jsou na tom další evropské země? V Chorvatsku je legální věková hranice pro sex stanovena na 14 let. Homosexuální styk tam byl až do roku 1977 zakázán, legální věk způsobilosti byl vyrovnán v roce 1998.

V Česku byl homosexuální pohlavní styk úplně zakázán až do roku 1961, poté byl povolen od 18 let a roku 1990 byla hranice sjednocena s heterosexuálním pohlavním stykem na 15 let.

U našich sousedů v Rakousku je legální věk způsobilosti k pohlavnímu styku stanoven na 14 let, na Slovensku na 15 let, v Německu na 14 let a v Polsku na 15 let. V Německu navíc existuje jiná hranice pro takzvaný vztah důvěry (například učitele se žákem, pěstouna se svěřeným dítětem) – v takovém případě musí být oběma lidem nejméně 18 let.

Itálie a Vatikán

V Itálii mají hranici pro legální sex stanovenou také na 14 let, ale existuje tam výjimka. Třináctiletí mohou mít pohlavní styk s někým, kdo je o méně než tři roky starší. Naopak legální věk způsobilosti je zvýšen na 16 let v případě, že starší osoba má na mladší vliv a jde tam o takzvaný vztah důvěry.

Ve Vatikánu nemají vlastní trestní zákoník, ale vycházejí z italského. Podle ve Vatikánu nadřazeného kanonického práva nemůže uzavřít platné manželství muž před ukončeným šestnáctým rokem a žena před ukončením čtrnáctého roku. A vzhledem k tomu, že katolická církev vylučuje sex před svatbou, dají se tyto hranice považovat za legální věk způsobilosti k pohlavnímu styku.

Velká Británie

Ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, které se skládá z Anglie, Skotska, Walesu, Severního Irska a mnoha ostrovů a dalších zámořských zemí, je všude legální věk způsobilosti k pohlavnímu styku stanoven na 16 let. V historii ale v různých částech země existovaly ropzdíly.

V Anglii byla hranice pro legální heterosexuální styk od roku 1275 stanovena na 12 let, ve druhé polovině 16. století se dokonce posunula na 10 let, roku 1875 ji zvedli na 13 let a roku 1885 na 16 let, kde se drží dodnes. Ve Skotsku platila do roku 2010 věková hranice 14 let pro chlapce a 16 let pro dívky. Mužský homosexuální styk nebyl ve Skotsku do roku 1980 legální, poté byla jeho hranice stanovena na 21 let, roku 1995 snížena na 18 let a v roce 2000 na 16 let. Ve Walesu v dobách středověku hranice pro legální pohlavní styk neexistovala, dívky se však mohly vdávat ve 12 až 14 letech.

Mapu všech evropských zemí a legálního věku způsobilosti v nich najdete na webu Jakubmarian.com. Tamtéž najdete přehlednou tabulku s těmito údaji.

Věkové hranice v České republice

A jaké věkové hranice máme v Česku a co znamenají? Do patnácti let je občan České republiky považován za dítě, od patnácti do osmnácti let je mladistvý, od osmnácti let je dospělý a plně za sebe zodpovědný. Jakožto mladistvý může být potrestaný, o výši trestu rozhodují soudy pro mládež. V této souvislosti se nehovoří o trestném činu, ale o spáchání činu jinak trestného u dětí a o spáchání provinění u mladistvých, viz zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže.

Co můžete od 15 let

Když občan České republiky dovrší patnácti let, dostane občanský průkaz. Může si také udělat řidičský průkaz na skútr či jiný malý motocykl. Od patnácti let je trestně odpovědný (viz výše) a může mít sexuální styk s jinou způsobilou osobou. Od 15 let lze také začít chodit na brigádu, ale jen v případě dokončeného základního vzdělání. Rovněž je možné si založit osobní konto v bance, smlouvu však musí podepsat zákonný zástupce dané osoby.

Trest za styk s nezletilou osobou

Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let, stojí v zákoně o trestech za styk s nezletilou osobou. Tvrdší tresty pak přichází na řadu v případech, kdy mladší osoba utrpí újmu na zdraví.

Pachatelé ale mnohdy odcházejí od soudu s mnohem menšími tresty, nejčastěji jen s podmínkou. To se často stává předmětem diskusí o zpřísnění trestů. Pozornost k tomuto tématu přitáhl i film V síti, v němž režisér Vít Klusák nechal na internetové seznamce tři dospělé dívky předstírat, že je jim dvanáct. Ozvaly se jim stovky mužů, kteří chtěli sex, a to jak on-line, tak osobně. Soud se jednotlivými případy už zabývá.

Zletilost ve světě

Zletilost je dovršení dospělosti a stejně jako legální věk způsobilosti k pohlavnímu styku se v jednotlivých zemích světa liší. Hranice dospělosti se pohybuje v rozmezí 16 a 21 let. V České republice činí 18 let. Po jejím dovršení může člověk volit, dostat řidičský průkaz, pít alkohol, užívat tabákové výrobky, uzavřít manželství a je plně trestně odpovědný.

Tagy: