SOLODOOR si zakládá na kvalitě svých produktů a odpovědném přístupu k životnímu prostředí

SOLODOOR a.s. patří mezi největší české firmy zabývající se výrobou interiérových dveří a obložkových zárubní. Společnost vznikla před 24 lety, přičemž její kořeny sahají hlouběji do historie dřevařského průmyslu v Sušici, která se celosvětově proslavila výrobou sirek. S více než 220 zaměstnanci patří mezi největší zaměstnavatele v regionu.

Společnost si zakládá na propracované strategii v oblasti kvality a environmentu a díky tomu je držitelem osvědčení „CZECH MADE“ a označení „Ekologicky šetrný výrobek“. Obě tyto značky jsou součástí Programu Česká kvalita spadajícího do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. „Osvědčení a označení, která zohledňují požadavky ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje považuji za velmi přínosné především pro zákazníky, kterým pomáhají zorientovat se na trhu a vybrat si kvalitní výrobky a služby. Jsem hrdý na to, že naše společnost patří mezi jejich nositele,“ říká Martin Dozrál, generální ředitel společnosti SOLODOOR a.s.

CZECH MADE je značkou kvality s nejdelší tradicí v České republice. Vznikla s cílem usnadnit spotřebitelům orientaci ve výrobcích a službách dostupných na českém trhu. Značka je platná dva roky, po vypršení této lhůty se znovu posuzují kritéria a hodnotí se, zda společnosti může být opětovně udělena. Společnost SOLODOOR se tímto oceněním může pyšnit již od roku 2012, kdy se do programu přihlásila.

„Za kvalitou našich produktů si stojíme, proto na všechny naše dveře a zárubně nabízíme nestandardní pětiletou záruku. Jsme moc rádi, že nám byla opakovaně udělena značka CZECH MADE, která je naší konkurenční výhodou - odlišuje nás od jiných výrobců a zároveň poskytuje zákazníkům jasnou informaci, že se jedná o kvalitní produkt, který je vyráběný v České republice českou firmou,“ popisuje Martin Dozrál.

Otázka ochrany životního prostředí je dnes zcela oprávněně v popředí zájmu. Ukazuje se, že zákazníci se čím dál více přiklánějí k výrobkům, jejichž výroba je šetrná k přírodě. V některých, ne zcela ojedinělých případech, se již ekologická odpovědnost firmy stává rozhodujícím faktorem při výběru společnosti, od které si zákazník výrobek koupí. A podíl zákazníků, kteří tento aspekt zohledňují, nebo dokonce vyžadují, nepochybně dále poroste. Označení Ekologicky šetrný výrobek dává spotřebitelům možnost dobrovolně při nákupu preferovat výrobky zohledňující požadavky ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Výrobky s tímto označením jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Společnost SOLODOOR získala certifikát Ekologicky šetrný výrobek v roce 2019 s platností do roku 2022.

„Nejen proto, že sídlíme na okraji CHKO Šumava a Národního parku Šumava, věnujeme dlouhodobě vlivům provozu společnosti na životní prostředí zvýšenou pozornost. Udělení ekoznačky je pro nás jasnou známkou toho, že děláme věci správně. Chtěli bychom šířit osvětu v oblasti ekologické odpovědnosti firem a motivovat další společnosti, aby nebyly lhostejné k dopadům jejich výroby na životní prostředí,“ uzavírá M. Dozrál.

Sledujte seriál Českou kvalitu nenahradíš

Program Česká kvalita je národním programem podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb. Program je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a zastřešuje 23 spotřebitelských značek pokrývajících různé segmenty trhu.

Cílem programu je usnadnit spotřebitelům orientaci při nákupu a ujistit je o tom, že výrobky a služby označené některou ze značek v programu jsou nezávisle kontrolovány, je u nich ověřována spokojenost zákazníků a kvalita výrobků a služeb je dlouhodobě kontrolována. Na objektivitu programu dohlíží Řídicí výbor složený z vládních, nevládních i spotřebitelských organizací. Celý seriál v rámci webu CNN Prima NEWS sledujte ZDE.

Tagy:
výroba životní prostředí Česko spotřebitel Česká kvalita Sušice Českou kvalitu nenahradíš Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky SOLODOOR