Spolek Nedoklubko získal značku Prověřená veřejně prospěšná organizace

Těsně před Vánoci získal značku Prověřená veřejně prospěšná organizace spolek Nedoklubko, který podporuje rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení po celé České republice. Z malého klubu rodičů vznikla velká organizace, která již oslavila 20. výročí své působnosti.

V posledních letech se u nás rodí přibližně 8 % dětí před ukončeným 37. týdnem těhotenství, ročně to představuje zhruba 8 500 dětí. Rodiče předčasně narozených dětí Nedoklubko podporuje od prvních chvil. Podporují rodiče, kteří jsou se svými dětmi dlouhodobě v nemocnici, ale i doma.

Cílem spolku je předávat rodičům relevantní informace o předčasném porodu, jeho příčinách a prevenci; podporovat neonatologická oddělení v ČR; posilovat sounáležitost rodičů, sdílet příběhy a podporovat rodiny i zdravotníky; zvyšovat informovanost veřejnosti o problematice předčasného porodu a české neonatologii a prohlubovat mezinárodní spolupráci v oblasti podpory rodin předčasně narozených dětí.

Nedoklubko realizuje několik projektů, které významně podporují rodiče předčasně narozených dětí i perinatologická centra. Například koordinátorky Nedoklubka pravidelně navštěvují všechna perinatologická centra v ČR, předávají rodičům balíčky s informačními materiály nebo vydávají tiskoviny, které jsou určeny rodičům předčasně narozených dětí a všem jejich blízkým. Prostřednictvím koordinátorek je dále distribuují do všech neonatologických center zdarma.

Nedoklubko je jedním z více než 100 aktivních členů mezinárodní organizace EFCNI (European Fundation for the Care of Newborn Infants), spolupracuje s Českou neonatologickou společností ČLS JEP, s neonatologickou sekcí České asociace sester a s Českou gynekologicko-porodnickou společností ČLS JEP. Dále spolupracuje s odborníky z řad neonatologů, psychologů, dětských neurologů, pediatrů a dalších zdravotníků, čímž propojuje svět mezi odborníky a rodiči, kteří by měli v péči o předčasně narozené děti působit jako jeden tým.

Veškeré podrobnosti najdete na webu www.nedoklubko.cz.

Značka Prověřená veřejně prospěšná organizace je součástí Národního Programu Česká kvalita. Zařadila se tak mezi další významné značky, které označují kvalitní výrobky nebo služby produkované na území České republiky.

Tagy:
Nedoklubko Česko Česká kvalita značka kvality Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně značka spokojenosti