Stavba nabírá na otáčkách a fachmani jsou u toho

Unikátní projekt rozsáhlé rekonstrukce od A až po Z začíná nabírat na obrátkách. První kroky jsme již učinili, jiné nás stále čekají. Máme plán stavby, což je podkladem celé rekonstrukce, a pro projekt je zcela zásadním předpokladem realizace s úspěšným koncem. Dnes nás čekají další důležité akce, se kterými si opět hravě poradíme.

V minulém dílu paní projektantka obeslala veškeré příslušné úřady a zařídila nám stavební povolení. Než jsme toto povolení získali, provedly se první přípravné práce a odpojil se přívod vody a elektrické energie. Dnes nás čeká výběr a zaměření nových oken. Vyřídíme zajištění finanční podpory rekonstrukce domu, ale hlavně se pustíme do výstavby zcela nové střechy.

Nová okna

Na nově zrekonstruovaném domě jsou neméně důležitá i okna. Vzhledem k tomu, že se bude celý objekt zateplovat, pozvali jsme si odborníka na okna a dveře, aby nám pomohl s vyřešením zásadní otázky. Chceme okna dřevěná či plastová? Výběr je samozřejmě na investorovi. Šikovný odborník však dokáže tento problém hravě vyřešit a poradí nám, který materiál je pro dům vhodnější a výhodnější.

Existuje několik pravidel, která se snažíme při výběru plastových oken dodržet. Za prvé záleží na tloušťce plastového profilu, na jeho venkovní a vnitřní hraně. Dále si musíme dát pozor, zda je rám vybaven uzavřenou výztuhou. Na horkém letním slunci dochází v okně k pnutí a tato výztuha přenáší veškeré vznikající síly. V dalším kroku je také nutné zaměřit se na kování a zamykací body. Jedná se o naší bezpečnost i možnost dobrého seřizování oken. V posledním kroku přihlížíme i na těsnění. U námi zvolených okem je toto těsnění celistvé.

Kromě oken budeme renomovat i dveře na terasu. Pro dům budou použity balkónové posouvací dveře s odskokem. Část dveří tak může být bezproblémově posunuta. Předpokládané změny je možné společně s odpovědnou osobou sledovat na tabletu v unikátní aplikaci, díky které dojde i k potřebnému zaměření.

Jak vyřešit chybějící finanční prostředky

Koupě postaršího domu byla financována zcela z vlastních prostředků investora. Kam však sáhnout, jestliže probíhá celková rekonstrukce nemovitosti? Podle rozpočtu na rekonstrukci námi zakoupeného domu bude potřeba dva a půl milionu korun. Z této částky by měl mít investor ideálně alespoň 20 % vlastních zdrojů. Dle majitele nemovitosti v tomto není žádný problém. Odbornice na úvěry tedy může zadat veškeré základní parametry do své online kalkulačky a záhy se dozví orientační výši měsíční splátky.

Online stavební deník

S online stavebním deníkem se celá koordinace ohledně stavby stává mnohem jednodušší. Nikam nemusíme volat ani jezdit. Všichni vědí, co je potřeba a co mají dělat.

Ze začátku se může zdát, že je kolem stavby příliš moc techniky. Ve finále však tímto způsobem odstraníme až 80 % běžných problémů, které na stavbě vznikají. Při stavbě svépomocí či najímáním živnostníků se často stává, že tito řemeslníci spolu nekomunikují. Není zde žádný koordinátor, žádný garant. Nikdo jim přímo neříká, co mají dělat. Ve chvíli, kdy se vyskytne problém, hází pak vinu jeden na druhého.

Každá stavba je živý organismus. Při používání online stavebního deníku existuje 100% kontrola. Přesně víme, kdo, kdy, kde i jak plnil svěřený úkol. Je jasné, že se problémům nedá předejít úplně. Díky online deníku jsou veškeré činnosti zaevidované a mohou se řešit efektivněji. Jedná se tedy o nejideálnější komunikaci všech zúčastněných stran. Dokonce i zákon určuje povinnost vést na stavbě stavební deník alespoň v papírové formě. Online deník je však mnohem efektivnější. Údaje se musí doplňovat aktuálně a nemůže se stát, že příslušná osoba zapomene dopsat důležité záznamy.

Demontáž střechy

Pustili jsme se do demontáže střechy a jako první se sundala krytina. Veškerý šindel musí být správně zlikvidován. Víme totiž, že ke kolaudaci stavby budeme potřebovat doklad o likvidaci odpadu. Dále byla sundána papírová lepenka. Na bednění musí přijít parobrzda. Vzhledem k tomu, že jsme na bednění objevili velké množství hřebíků, nastala chvíle rozhodnout se jak se s tím vypořádat. Celá situace byla probrána s projektantkou a došli jsme k závěru, že prkna musí být odstraněna.

Po obnažení se vynořil další menší problém. Krovy nejsou zcela v pořádku. Došlo tedy k dohodě, že se obloží naprosto stejným způsobem jako I profily. Na krovy přijdou následně palubky natřené bílou barvou, aby bylo v místnosti dosaženo dostatečného světla. Vše má své řešení. Chce to jen zachovat chladnou hlavu a stavba může směle pokračovat dál. Máme sice malý skluz oproti původnímu plánu, ale když se pustíme do práce s vervou, bude stavba do zimy pod střechou.

Střešní zateplovací systém

Dříve se navrhovaly skladby, které byly difúzně uzavřeny. Používaly se paropropustné fólie. Ty uzavřely celý prostor a vlhkost se z interiéru nedostala ven. Docházelo však často k tepelným mostům a tím vzniku plísní. Nyní je snaha prosazovat difúzně otevřené skladby, což znamená, že se vzniklá vlhkost propouští z interiéru do exteriéru a tím se v podkroví vytvoří příjemné klima pro bydlení. Používají se PIR desky, které mají výborné tepelně izolační vlastnosti. Při malé tloušťce desky se dosahuje velkého tepelného efektu.

Naše skladba začíná palubkami, na nich je položena parobrzda a nadkrokevní izolace příslušné tloušťky. Dále je položena střešní fólie dle sklonu střechy. Výhoda nadkrokevního systému spočívá v úspoře místa v interiéru. Tepelná izolace je umístěna až nad krokve, tím získáme více místa a použité palubky tvoří vzhled interiéru.

Může nastat situace, kdy chceme starší střechu s použitím vaty jako mezikrokevní izolace pouze renomovat. Byla by tu možnost strhnout starou střešní krytinu a PIR desky položit přímo na původní zateplenou střechu. Není to však tak jednoduché, jak se může zdát. Je nezbytně nutné provést posouzení daného stavu skladby i vaty a dle tohoto posouzení navrhnout další postup. Vždy musí být navržena přesná skladba projektantem.

Existují tři varianty pokládky. Za prvé můžeme využít celého prostoru. To znamená, že PIR desky jsou nad krokvemi. Druhá varianta je kombinace s tepelnou izolací mezi krokvemi a třetí případ se využívá při rekonstrukci, pokud máme tepelnou izolaci mezi krokvemi v dobrém stavu. V tomto případě se mohou tepelně izolační desky o malé tloušťce použít pod krokve.

Díky propracovanému systému pero - drážka a v případě, že skladba byla správně navržena a provedena, jednotlivé desky do sebe zapadají a vytváří celistvou plochu bez tepelných mostů. Pokládku tepelně izolačních desek je vždy lepší svěřit do rukou profesionálů. V tuto chvíli je stavba v plném proudu a příště uvidíme, jak se pokládají palubky na novou střechu. Také se seznámíme s architektkou, která nám pomůže s návrhem realizace zahrady.

Tagy:
rekonstrukce okno interiér dům projekt rekonstrukce domu investor fachmani rekonstrukce střechy rekonstrukce oken Prozatímní irská republikánská armáda krokev tepelný izolant