Spolehlivými ojetinami jsou Audi, BMW, ale i Škoda. Od kterých raději ruce pryč?

Německý automotoklub ADAC uveřejnil svůj každoroční index spolehlivosti ojetých vozů. Výsledné statistiky vzešly z počtu výjezdů jeho „žlutých andělů“ a z množství závad, které se u porouchaného auta vyskytly. Nejlépe se dařilo modelům značky Audi, BMW, ale i Škoda. Naopak velmi špatné výsledky zaznamenali korejští a francouzští výrobci.

Index spolehlivosti, který ADAC zveřejnil, monitoroval uplynulý rok 2020. Ten mimo jiné zásadně ovlivnila pandemie koronaviru a s ní spojené omezení, což se podepsalo i na výjezdech asistenčních vozidel. V loňském roce byli takzvaní „žlutí andělé“ a partneři ADAC v oblasti mobility zapojeni do poměrně malého počtu poruch – 3,386 milionu, což značí pokles o téměř 10 procent ve srovnání s rokem 2019.

Nižší počet operací zhruba odpovídá poklesu objemu provozu kvůli covidu. První výluka na jaře 2020 způsobila, že hustota provozu na německých dálnicích krátce zřídla o přibližně 50 procent.

Jako nejčastější příčinu závad uvádí ADAC problém s baterií, a to až ve 46,3 procenta všech případů. Jen pro zajímavost, v roce 2019 šlo o hodnotu 41,8 procenta. Důvodem mírného nárůstu je opět koronavirus, jelikož majitelé své čtyřkolové miláčky kvůli řadě opatření vůbec nepoužívali, a ti tak pouze stáli. Tím pádem jejich baterie ztrácely napětí.

Řazení podle barev

Ve statistikách ADAC bylo celkem hodnoceno 109 modelů 25 značek. Jedná se o vozidla ve věku od tří do 10 let (první registrace 2011 až 2018), u kterých byl počet nových registrací alespoň v jednom roce vyšší než 10 tisíc. V indexu spolehlivosti ADAC se navíc neberou v potaz problémy, které si řidiči způsobí většinou sami (například prázdná nádrž nebo defekty pneumatik).

Vozy jsou rozděleny do pěti jednotlivých segmentů podle velikostí – miniauta, malé vozy, nižší střední třída, střední třída, vyšší střední třída – a následně abecedně seřazeny. Dále jsou zde znázorněné roky první registrace, pod nimiž nalezneme vždy barvu a číslo, které představuje počet výjezdů na 1 000 registrovaných vozidel (= index spolehlivosti) za daný rok.

U 40 z celkových 109 modelů jsou znázorněná zelená či tmavě zelená políčka. To znamená, že uvedené hodnoty jsou velmi dobré. U více než poloviny vozidel pak nalezneme žluté obdélníčky, v tomto případě jde o průměrný údaj. Špatným znamením jsou pochopitelně barvy oranžové a červené, která poukazují na nejvyšší počet výjezdů, a tedy i nejhorší hodnoty.

Důležité!

A ještě pro upřesnění, pod slovem TOP se vždy ukrývají nejspolehlivější auta, pod slovem FLOP naopak ta nejméně spolehlivá. Na obrázek je potřeba pokaždé kliknout levým tlačítkem myši, aby se otevřel v plném rozlišení. Jedině tak získáte veškeré informace.

Miniauta (segment A)

Malé vozy (segment B)

Nižší střední třída (segment C)

Střední třída (segment D)

Vyšší střední třída (segment E)

Tagy: