Ucháč obecný je jedovatá houba.
Zdroj: Wikimedia Commons