Víte, kdy při nehodě v zahraničí volat policii? Někde to je nutné i u drobností

Automobilová nehoda (nejen) na dovolené je komplikací navíc. Jak vše vyřešit s co nejmenšími potížemi, ale natolik správně, aby pojišťovna neměla problém s plněním? Někde je potřeba volat policii i k takzvaně malým ťukancům, jinde naopak musíte za takové zbytečné přivolání policie zaplatit. Nabízíme přehled, jak je to v Evropě.

Ve většině evropských zemí včetně Česka platí, že k nehodě je nutné přivolat policii, pokud došlo ke zranění nebo usmrcení osob; pokud byl poškozen majetek třetích osob (např. osvětlení, ploty, dopravní značky); pokud máte podezření na alkohol nebo návykové látky u protistrany; pokud se druhá strana odmítne identifikovat nebo opustí místo nehody bez identifikace; pokud došlo k vysoké škodě na vozidle, která odhadem převyšuje 100 tisíc korun (cca 4 000 eur), nebo pokud došlo k úniku nebezpečných látek na vozovku. Ne všechny tyto podmínky jsou však v evropských zemích stejné.

Ideální a nejjednodušší prevencí, aby nedošlo k procesnímu pochybení, je zavolat na místní policii, vysvětlit okolnosti nehody a sami poznáte, zda řešení nehody ponechají na vás a jejím dalším případném účastníkovi, nebo bude nutná úřední asistence. Existence úředního protokolu o nehodě například ve většině balkánských zemí je nezbytná pro přejezd přes hranice.

Používejte Evropský záznam o nehodě a fotografujte

Pokud jde o banální nehodu, stačí vyplnit Evropský záznam o nehodě, který byste měli mít vždy u sebe spolu se zelenou kartou. V každém případě je však nutné s druhým účastníkem nehody sepsat tiskopis „Zpráva o nehodě“, který je platná pouze v případě, že je podepsán účastníky nehody. Pokud jsou na místě nehody svědci, doporučujeme je do protokolu rovněž uvést. V případě, že se s druhým účastníkem nedokážete dohodnout na zavinění nehody, přivolejte policii bez odkladu.

Rovněž doporučujeme přivolat policii v případě, že vám druhý účastník není schopen ukázat platnou zelenou kartu nebo jiné potvrzení o sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zprávu o nehodě spolu se zprávou od policie budou potřebovat pojišťovny účastníků nehody k posouzení oprávněnosti nároků na pojistné plnění.

V době chytrých telefonů s kvalitními fotoaparáty určitě pořiďte řádnou fotodokumentaci, čím více detailních fotek, tím lépe. Foťte pokud možno tak, aby na celkových snímcích byly vidět i registrační značky jednotlivých vozidel.

V Chorvatsku hlaste cokoliv

V některých zemích jsou předpisy přísnější. V Polsku, Chorvatsku, Rumunsku, na Ukrajině, v Maďarsku a Bulharsku musíte policii přivolat vždy, i když jde pouze o „ťuknutí“. V mnoha zemích jsou také opuštění místa nehody před příjezdem policie nebo okamžité neposkytnutí první pomoci zraněným posuzované jako trestný čin. Naopak v jiných zemích může motorista za příjezd policie a vyšetřování i zaplatit – a to tehdy, pokud trvá na příjezdu policie i v případě, že nejde o naléhavou situaci. Například v sousedním Rakousku ho takový nadbytečný policejní výjezd vyjde na 36 eur, v přepočtu 960 korun.

V případě nehody je dobré okamžitě kontaktovat asistenční službu vaší pojišťovny, která vám poskytne všechny potřebné informace a pomůže i s tlumočením. Nikdy také nepodepisujte žádné dokumenty, kterým nerozumíte.

Tento formulář mějte vždy s sebou ve voze

Tagy: