Vydejte se na výlet do Mariánských Lázní, poznejte více než léčivé prameny

Mariánské Lázně patří vzhledem k množství pramenů, které tu vyvěrají, k druhým největším českým lázním. Současně jsou nejmladšími lázněmi v západních Čechách. V okolí lázní vyvěrá kolem stovky pramenů, k léčebným účelům se využívají pouze prameny v centru města, kterých je zhruba čtyřicet.

Unikátnost pramenů

Výjimečnost mariánsko-lázeňských pramenů spočívá v jejich různorodém složení. I když pramení na poměrně malé ploše, nacházejí se v rozmanitém geologickém podloží. V důsledku různorodého složení hornin jsou rozdílné i jejich léčebné účinky. To je důvod, proč se v Mariánských Lázních léčí poměrně velké množství nemocí.

Nejvíce využívané prameny

Mezi sedm hlavních, nejvyužívanějších pramenů, patří Rudolfův, Ferdinandův, Křížový, Lesní, Karolinin, Ambrožovy prameny a Pramen Mariin. Všechny jsou využívány k pitným kúrám. Nejstarší je Křížový pramen, mezi nejchutnější patří Ferdinandův pramen, známý jako minerální voda Excelsior a nejvýznamnější je Mariin pramen, podle kterého byly Mariánské Lázně pojmenovány.

Prameny volně přístupné návštěvníkům lázní

Většina hlavních pramenů v Mariánských Lázních, je volně přístupná. Další prameny slouží k léčebným účelům v lázeňských komplexech, a jsou tedy nedostupné pro veřejnost. K nejznámějším a nejvíce využívaným se dostanete po značených cestách a najdete je i v turistických mapách. Nejvydatnější jsou prameny Slavkovského lesa, přitékající do mariánsko-lázeňského údolí, dlouhého zhruba tři kilometry. Teplota pramenů se pohybuje od 7 do 10 °C.

Vydatnost pramenů

Pramen Ferdinand vyvěrá na sedmi místech, pro pitnou kůru se ale využívá jen Ferdinad I., s přítokem 15 l vody za minutu. Rudolfův pramen s vysokým obsahem vápníku má průtok 16 l vody za minutu. Pro porovnání – z Křížového pramene tryská za minutu jen 1 litr vody. Karolinin pramen, s vydatností 20 l vody za minutu, je zdrojem vysokého obsahu hořčíku. Hojně navštěvovanými jsou i Lesní pramen a Ambrožovy prameny, které mají vysoký obsah železa.

Léčebné kůry

Díky chemické rozmanitosti pramenů jsou Mariánské Lázně vyhledávaným místem zejména kvůli léčbě širokého spektra onemocnění.  V lázních se léčí nemoci ledvin a močových cest, dýchacího ústrojí, onkologická a gynekologická onemocnění, včetně plodnosti, poruchy pohybového aparátu a metabolická onemocnění. Minerální vody se používají k pití, inhalacím, zábalům a koupelím.

Tagy: