Zákaz přepravy elektromobilů. Ničivý požár trajektu přiměl rejdaře k zásadnímu opatření

Norské rejdařství Havila Kystruten oznámilo, že na palubu jednoho ze svých trajektů nepovolí vjezd elektrickým, hybridním ani vodíkovým automobilům. Učinilo tak v reakci na loňský požár nákladní lodi Felicity Ace, který vznikl v důsledku vznícení jednoho z převážených elektromobilů. Situace je o to pikantnější, že loď norského rejdařství má elektrifikovaný pohon.

Zákaz přepravy elektromobilů a hybridních vozů byl zaveden po analýze rizik, kterou pro norské rejdařství provedla externí společnost. Majitel lodi se podle webu carscoops.com obává, že v případě požáru elektromobilu na palubě nebude posádka schopna zvládnout hašení bez vnější podpory.

Příliš mnoho elektřiny škodí

Norská společnost Havily Kystruten je vlastníkem flotily nízkoemisních plavidel pro přepravu osob i automobilů. Jedna z nich, trajektová loď Havila Capella, byla dokonce oceněna prestižní cenou Next Generation Ship Award pro moderní vodní dopravní prostředky. Uznání se jí dostalo za nízkoemisní hybridní pohon skládající se z motorů poháněných zkapalněným zemním plynem (LNG) a výkonného elektromotoru napájeného obřími bateriemi o hmotnosti 86 tun s kapacitou 6,1 megawatthodin. Tato kombinace umožňuje několik hodin zcela bezemisní plavby.

Z provedené analýzy rizik podle odborného serveru Maritime executive vyplývá, že případný požár naftového vozu přepravovaného na palubě lodi Havila Capella může posádka řešit dostupnými prostředky přímo na palubě, v případě požáru elektromobilu by však účinné hašení vyžadovalo vnější pomoc a takový požár by představoval vážné riziko pro loď i její cestující. Na základě těchto faktů rejdařství zakázalo vjezd na palubu automobilům s elektrifikovaným pohonem.

Dopravce dále upozorňuje, že jeho loď je vybavena nejmodernějšími hasicími systémy, ale i ty se mohou v takových případech ukázat jako nedostatečné, přestože jsou trakční baterie lodního pohonu instalovány v požárně odolných místnostech izolovaných od okolního prostředí.

Komplikovanější hašení

Elektromobily nehoří častěji než spalovací auta – z dostupných statistik vyplývá, že riziko požáru je v případě takových aut mnohem nižší. Problém je ale v tom, že takové požáry se hasí mnohem hůř než požáry spalovacích aut, hašení trvá mnohonásobně déle a je potřeba i větší množství hasicích prostředků nebo ponoření celého vozidla do kapaliny. Zvláště ve stísněných prostorách jako jsou podzemní garáže nebo právě uzavřené nákladní prostory lodi může tato skutečnost zásadně komplikovat likvidaci požáru. Doplatila na to právě Felicity Ace převážející luxusní vozidla z Evropy do USA.

Tato nákladní loď vyplula 10. února loňského roku z německého přístavu Emden. Zakotvit měla v Davisville na Rhode Islandu 23. února. Hořet však začalo už šest dní po začátku plavby. Snahy o uhašení plamenů byly neúspěšné a loď šla nakonec během pár dnů ke dnu oceánu, kde dnes leží i se svými poklady. Příčinou neštěstí byl požár baterie jednoho z elektromobilů na palubě, který se následně rozšířil i na další vozidla. Zkázu dovršil benzin v nádržích klasických aut i hybridů. Posádku se naštěstí podařilo včas evakuovat.

Tagy: