Změny a novinky ve zdravotních programech ZPŠ pro rok 2023

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ) podporuje zdravý životní styl a prevenci od počátku své činnosti, tedy více než 30 let, jak zdůrazňuje ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA.

Nabídka preventivních aktivit se samozřejmě v průběhu let postupně vyvíjela a v současné době si kterýkoliv pojištěnec může vybrat z téměř 40 programů. Nabídka se přizpůsobuje aktuálním poznatkům současné medicíny a trendům v oblasti zdravého životního stylu. ZPŠ zároveň reaguje při zařazování nových programů a při stanovování podmínek pro čerpání stávajících na celkovou ekonomickou situaci, proto na rok 2023 dochází k navýšení hodnoty některých příspěvků. Ředitel zdravotního odboru MUDr. Petr Šmach, doplnil, že pro rok 2023 ZPŠ vyčlenila na preventivní programy částku 55 milionů korun.

Hlavním a dlouhodobým cílem ZPŠ je motivace pojištěnců ke zlepšení celkového zdravotního stavu a zlepšení kvality života například pomocí sportovních aktivit a podpory duševního zdraví. ZPŠ chce pro své klienty vždy jen to nejlepší, a i díky tomu jsme 2 roky po sobě získali ocenění absolutně nejlepší zdravotní pojišťovna roku.

Změny oproti zdravotním programům na rok 2022 jsou následující:

U příspěvků „Sport Junior“ a „Dentální hygiena u dětí“ dochází k posunutí věkové hranice. Dříve bylo možné příspěvek „Sport Junior“ čerpat až od 4 let věku, od letošního roku je ale tato hranice zrušena. Obdobně tomu je u dentální hygieny, kde byla zrušena hranice 6 let a zároveň je tento příspěvek navýšen z původních 500 Kč na 700 Kč. Jelikož si uvědomujeme, že krásný úsměv je pro dnešní generaci důležitý, navýšili jsme také příspěvek na fixní rovnátka z původních 2 000 Kč na 4 000 Kč.

Pro maminky jsme připravili navýšení příspěvků po porodu na částku 1 600 Kč a na neinvazivní prenatální testování nově až na 4 000 Kč.

Velmi oblíbený příspěvek na moderní léčebné a diagnostické metody jsme pro rok 2023 také navýšili, a to na 2 000 Kč. Pojištěnci, kteří mají své stravování komplikované bezlepkovou dietou mohou v roce 2023 čerpat až 5 000 Kč.

Pojištěnci do 19 let, kteří trpí obezitou či onkologickým nebo neurologickým onemocněním, nemají jednoduchý život, a proto jsme se rozhodli jim ho ulehčit v podobě navýšeného příspěvku na ozdravný pobyt až na 5 000 Kč

Změny doznaly i některé příspěvky na očkování. Zde jsme zvýšili jejich hodnotu u očkování proti meningokoku, konkrétně až na 3 600 Kč, Příspěvek na očkování proti HPV infekcím (u pojištěnců do 45 let) byl navýšen až na 4 000 Kč a v případě očkování proti klíšťové encefalitidě máme pro naše pojištěnce k dispozici až 2 100 Kč.

Kromě úprav výše příspěvků máme pro naše pojištěnce i několik zcela nových zdravotních programů:

Jedná se o řadu příspěvků pro zlepšenou péči o zrak, kde nabízíme příspěvek na nitrooční operacedo výše až 1 000 Kč, u vyšetření přístrojem OCT, HRT nebo Pentacam lze čerpat až 800 Kč, v případě vyšetření přístrojem Plusoptix až 200 Kč a pojištěncům ve věku 18 – 40 let přispějeme na korekční laserové operace očí částkou až do výše 2 000 Kč.

Nově poskytujeme příspěvek do výše 5 000 Kč pro diabetiky do 18 let, a to na úhradu pomůcek nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění a na dietu nad rámec veřejného zdravotního pojištění.

V roce 2023 potěšíme i dospělé pro které jsme si připravili možnost čerpat 200 Kč na dentální hygienu.

Velmi důležité je i to, že pojištěnci mohou v zásadě vybírat ze všech programů, které máme (samozřejmě s přihlédnutím na podmínky, které vyplývají z podstaty konkrétního příspěvku, např.že musí jít o dárce krve) a příspěvky nejsou vázány na určitý, předem definovaný „balíček“, po jehož vyčerpání již není možné žádat o jiný benefit. S výběrem v této nabídce může pojištěnci velmi pomoci naše aplikace „Karta mého srdce, ve které se pojištěnci zobrazují veškeré zdravotní programy (benefity), na které má on konkrétně nárok včetně toho, že vidí i to, které již čerpal.  Je to ale jen jedna z řady, často velmi unikátních, funkcionalit, které tato aplikace nabízí.

Přehled všech příspěvků včetně podmínek čerpání je zveřejněn na webu www.zpskoda.cz v sekci „Zdravotní programy“.

Chcete čerpat výhody ZPŠ a jste u jiné zdravotní pojišťovny? Přidejte se k nám! Registrace je snadná a můžete ji provést v pár krocích on-line nebo osobně na některé z našich poboček, a to jen do 31. 3. 2023. Pojištěncem se pak stanete od 1. 7. 2023. On-line na www.pojistovnamehosrdce.cz

Tagy:
očkování hygiena zdravý životní styl Zaměstnanecká pojišťovna Škoda