Domácnosti loni celosvětově poprvé zchudly. Ty české jsou nejbohatší z bývalého východního bloku

Bohatství domácností ve vyspělých i rozvojových zemích se loni v součtu meziročně snížilo o 0,1 %. Stalo se tak historicky poprvé od zveřejňování studie Allianz Global Wealth Report, která analyzuje bohatství domácností v 53 zemích. Ačkoliv šlo pouze o desetinu procenta, zchudnutí domácnosti dříve nezaznamenaly ani v roce 2008 na vrcholu finanční krize. České domácnosti navzdory globálnímu trendu naopak bohatly. Z pohledu průměrných čistých finančních aktiv jsou ?

Hrubá finanční aktiva představují hodnotu veškerého movitého i nemovitého majetku v průměru na občana. Čistá finanční aktiva vyjadřují rozdíl mezi úhrnem hrubých finančních aktiv a úhrnem závazků (veškerý movitý i nemovitý majetek po odečtení dluhů).

Češi celosvětovému trendu navzdory

Ačkoliv celková hrubá finanční aktiva domácností podle zprávy Allianz Global Wealth Report 2019 v loňském roce meziročně celosvětově klesla o desetinu procenta, české domácnosti si o 4,9 procenta polepšily.

Podle ekonoma Vladimíra Pikory ze společnosti Next Finance je česká „anomálie“ způsobena „rekordně nízkou nezaměstnaností a rychlým růstem reálných mezd“. Dalším faktorem je podle Pikory růst cen nemovitostí, přičemž „Češi mnohem více než Němci a jiní bydlí v tom, co vlastní, takže bohatnou“.

Co se týká zemí Visegrádské čtyřky, pak si nejvíce polepšili Maďaři, a to o 9 %. Slovenské domácnosti zbohatly o 5,5 % a polské o 1,9 %. Domácnosti ve dvou našich dalších sousedských státech v Rakousku a Německu zbohatly o 1 %, respektive o 2,2 %. Země Visegrádu se tak mohou v porovnání s ostatními třiapadesáti sledovanými zeměmi pochlubit nadprůměrným růstem bohatství domácností.

Chudl jih Evropy, Čína nebo USA

Vůbec nejvíce oproti předchozímu roku zbohatly domácnosti v Argentině, a to o 34,5 %, v Turecku o 19,7 %, v Lotyšsku o 13,9 %, v Estonsku o 11,5 %, v Brazílii o 10,6 % a v Rusku o 10,7 %.

Naopak v průměru největší zchudnutí pocítily domácnosti v Řecku, a to o 7 %. Dále o 4,8 % zchudly domácnosti v Itálii, o 3,4 % v Číně, o 3,2 % v Jihoafrické republice, o 1,7 % v Belgii, o 1,6 % ve Španělsku nebo o 1,4 % v Mexiku. Pokles hrubých finančních aktiv zasáhl o 0,3 % také americké domácnosti.

Srovnání Čechů a Slováků si můžete přečíst v komentáři ekonoma Lukáše Kovandy:

Češi nejbohatší z bývalého východního bloku

Z pohledu na průměrná čistá finanční aktiva jsou Češi na 25. místě a zůstávají nejbohatší ze zemí bývalého východního bloku. V porovnání se Slováky, kteří jsou na 40. pozici, jsou v průměru dvaapůlkrát bohatší. Podle analýzy společnosti Allianz disponuje česká domácnost v průměru bohatstvím 16 785 eur (asi 435 tisíc korun), zatímco slovenská 6 255 eur (asi 162 tisíc korun). V Polsku je průměrná výše čistých finančních aktiv domácnosti 8 081 eur (209 tisíc korun) a v Maďarsku 14 813 eur (384 tisíc korun).

Domácnosti v našem východoevropském regionu držely největší díl svých finančních aktiv (45,3 %) ve formě bankovních vkladů. A to navzdory tomu, že přední světové centrální banky v rámci své expanzivní monetární politiky minimalizovaly úrokové míry.

Nejbohatší Američané a Švýcaři, nejchudší Kazaši a Ukrajinci

Nejlépe jsou na tom domácnosti v USA, které disponují v průměru bohatstvím o hodnotě 184 411 eur (4,7 milionu korun), ve Švýcarsku 173 838 eur (4,5 milionu korun) a v Singapuru 100 370 eur (2,6 milionu korun). Naopak nejchudší jsou domácnosti v Kazachstánu, které disponují průměrně čistým finančním majetkem v hodnotě 569 eur (necelých 15 tisíc korun), na Ukrajině ve výši 610 eur (necelých 16 tisíc korun), v Indonésii 648 eur (necelých 17 tisíc korun), v Srbsku 791 eur (20,5 tisíc korun) a v Argentině 1012 eur (zhruba 26 tisíc korun).

Co se týká míry zadlužení tuzemských domácností, tak ta v minulém roce činila 34,6 procent, což je výrazně více než regionální průměr zemí východní Evropy, který činí 23,6 procenta. Pro představu domácnosti v západoevropském regionu vykazují míru zadlužení ve výši 74,1 % a v severoamerickém regionu 80,5 %.

Tagy: