FOTOGALERIE: Hygiena uzavřela pekařství hrůzy

Koroze polic a regálů, kouření v zázemí, popelníky plné nedopalků - jak je vidět na fotografiích, to byl jen zlomek toho, proč hygienici museli uzavřít část pekařství v Praze.

Pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce uzavřeli část pražského pekařství i kvůli zanedbanému úklidu a popraskané omítce na stěnách.

V provozovně odhalili i velké množství hmyzích škůdců, všude byla značná nečistota a prach.

A to je stále jen část z výčtu pochybení, která inspektoři Potravinářské inspekce zjistili v provozovně "Pekařství Zoulek" v Praze, ul. Na Slupi 1. Inspekce po kontrole přikročila k uzavření 1. patra výrobny.

Kontroly stravovacích zařízení probíhají průběžně

Hygienická stanice hlavního města Prahy provedla v průběhu měsíce července 2019 celkem 197 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Podle výroční zprávy zveřejněné na webu za zjištěné nedostatky došlo k uložení 31 finančních sankcí v celkové výši 180 100 Kč. Za méně závažné nedostatky bylo uloženo 1 napomenutí.

Konkrétně byly v provozovnách stravovacích služeb v měsíci červenci zjištěny zejména nedostatky ve skladování potravin a surovin pro přípravu pokrmů a značení rozpracovaných pokrmů, v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, v provozní hygieně a dodržování postupů na zásadách Hygienické stanice hlavního města Prahy. Na základě podnětu se uskutečnilo 25 kontrol a pro zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 13 kontrol. Ve 4 případech se podnět na základě zdravotních obtíží ukázal jako oprávněný.

Tagy: